Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Jõõpre kalmistu
Mälestise registri number 28737
Mälestise tüüp Kinnismälestis
Arvel 23.04.2008
Registreeritud 04.09.2008
Mälestise liik ajaloomälestis

Paikvaatlused(6)

Seisund: hea

Inspekteerimise kuupäev: 06.01.16

Menetleja: Pärnumaa nõunik, Nele Rent

Mälestise tunnus


Ajastu tüüpiline õigeusukalmistu näide.

Sisestatud: 09.09.2008.

Mälestise kirjeldus


Kalmistu on hulknurkne trapetsikujuline ala kahel pool kalmistut poolitavat sügavat kraavi. Lõunapoolne osa on omakorda poolitatud kalmistut läbiva peateega, mille otsale on rajatud graniitpostidega ja sepisvõrega värav. Postide otstes on õigeusuristid. Kalmistust vahetult mööduv Audru-Lavassaare maantee on tõstetud nii, et kalmistuala on umbes 0,5m madalamal teepinnast.
Kalmistut piirab lõuna ja põhjaküljelt sügav kraav. Kirikupoolses kraavis on kivikuhjatis, nii kalmistu piirdeks, kui kraavi kalda kindlustamiseks. Aimatav kraav on põhjapoolse kalmistuosa lääneküljel, sellel kohal on piirdeks lisatud hekk ja okastraataed. Kalmistu tagumine, idakülg, on piirdeta. Vaatamata kraavitamisele on kogu kalmistuala märjapoolne.
Kalmistu põhjapoolne osa on üksikute vanemate matustega, kuid enamik alast on tühi. Idapoolne ots on kaetud kaasaegsete matustega. Lõunapoolne kalmistuosa on tihedalt täis maetud.
Kalmistul on malmriste, enamasti kolmiksiiruliste lõpmikega, üks suur õigeusurist. Mitmel ristil on venekeelne tekst. Sepisriste on vähe ja manufaktuuritöö. On betoonriste, üks suurem hauakompleks, üks raudlattpiire. Betoonpiirdeid on vähe, palju on piirdeta platse. Paar üksikut hekki.
Kalmistu keskel on riistakuur, selle seina äärde on toodud mõned irdristid, värava kõrval on väike teadetetahvel.

Sisestatud: 08.12.2009.

Mälestise ajalugu


Jõõpre Püha Georgi õigeusu kogudus asutati 1862.a., samal ajal rajati kalmistu Agasilla külla. 1867.a. rajati uus kalmistu praegusesse asukohta. Ümbermatmiste kohta andmed puuduvad.

Sisestatud: 08.12.2009.

Kaitsevööndi ulatus


Kultuuriministri käskkirjaga 04.09.2008 nr 368 "Kultuurimälestiseks tunnistamine ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamine" on mälestistele reg nr-tega 16618 ja 28737 kehtestatud ühine kaitsevöönd.

Sisestatud: 08.12.2009.

Üldinfo


Eksperthinnangud ja kirjeldused kalmistute vastavusest mälestise tunnustele on koostanud ajaloolane Eduard Rajari

Sisestatud: 09.09.2008.