Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Miinisadama ladu
Mälestise registri number 28773
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 26.12.2008
Ajutise kaitse alla võetud 26.06.2008
Registreeritud 25.04.2014
Liigitus ehitismälestis

Määrused ja käskkirjad(2)

"Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 26.06.2008 käskkiri nr. A-21 Kuupäev: 26.06.2008
Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri käskkiri 24.04.2014 nr 134 Kuupäev: 25.04.2014

Inspekteerimised(2)

Seisund: restaureerimisel

Inspekteerimise kuupäev: 27.11.14

Menetleja: Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti peaspetsialist, Karin Vimberg

Märksõna(9)

Ehitised, Kompleksid, Militaarkompleks, Kõrvalhoone, Ehitiste liigid, Kõrvalhoone, Ladu, Ehitusperioodid, 1841-1917.

Mälestise tunnus


1. Üks väheseid Eestis säilinud militaarsadama hooneid, millel on säilinud algne maht ja välisilme.
2. Kuulub Tallinna Miinisadama ajaloolisesse hoonekompleksi, mis kuulus enne esimest maailmasõda Peterburi merekaitseks rajatud Peeter Suure Merekindluse juurde.

Sisestatud: 10.04.2014.

Mälestise kirjeldus


Osaliselt kuni 4-korruselise, arvatavasti raudbetoonist kandetarindiga hoone fassaadi katab keraamilistest tellisest välisvooder, mille põhielemendid on lahendatud klassitsistlikus võtmes. Laohoone paikneb paralleelselt sadama teiste hoonetega. Avad paiknevad sümmeetriliselt. Avatäited on puidust. Hoone fassaade liigendavad hammaskarniisid, eenduvad risaliidid ja pilastrid. Hoonet katab viilkatus. Enamik algseid ehituse-osi on säilinud. Hoone paikneb sadama akvatooriumi ääres.

Sisestatud: 28.04.2014.

Mälestise ajalugu


Miinisadamad moodustavad ühe osa aastatel 1907-1913 Eestisse kavandatud Peterburi merekaitse kompleksist, mille eesmärk oli rajada Soome lahe mõlemale kaldale kaitsepositsioonid, mis oleksid sulgenud laevade ligipääsu pealinnale. Kompleksi ehitisi püstitati Eestisse 1911.-1918. aastani. Tallinnasse pidi muuhulgas tulema Peterburi kaitse pea- ehk keskpositsiooni laevastiku pea-operatsioonibaas, mille tarbeks hakati 1912. aastal ehitama uut sõjasadamat. 1913.-1918. aastani rajati selle raames praegusesse Miinisadamasse ka laohoone. 20. sajandi jooksul on sadama hoonete funktsioone vastavalt sõjaväe vajadustele muudetud.

Sisestatud: 28.04.2014.

Allikad


Treufeldt, R. Treufeldt, H. (2008) Tallinna Miinisadama 1916. aasta ehitiste mälestiseks tunnistamine. Mälestiste tunnustele vastavuse eksperthinnang. [www] http://register.muinas.ee/ftp/MKA%20inventeerimine/MKA%20Miinisadam.pdf

Sisestatud: 28.04.2014.