Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Ikoon "Püha õhtusöömaaeg" ikonostaasil, 1935-1936 (õli, puit)
Mälestise registri number 28819
Registreeritud Vallasmälestis
Arvel 16.09.2008
Registreeritud 26.06.2009
Mälestise vana number K 1294:11
Liigitus kunstimälestis

Inspekteerimised(1)

Seisund: hea

Inspekteerimise kuupäev: 18.01.12

Menetleja: TKVA peaspetsialist, Viive Leitsar

Märksõna(6)

Kunst, Materjal, Puit, Objekt, Maal, Ikoon.

Mälestise tunnus


Kirikusisustusansambli lahutamatu osa, autori poolt signeeritud, algselt sellesse kirikuhoonesse ehitatud ikonostaasi ikoon.

Sisestatud: 12.11.2008.

Mälestise ajalugu


Muinsuskaitse all alates 2009

Sisestatud: 17.12.2009.

Vallasmälestise kirjeldus


Materjal: õli, vineer.
Tehnika: õlimaal, segatehnika.
Autor, valmistamise koht: -
Dateering: 1935 - 1936
Mõõtmed: vm 27 x 66 cm
Märgid (meistrimärgid): -
Inskriptsioonid (signatuurid, pühendustekstid, inventariseerimis- tähised, jms.): -
Eritunnused (visuaalsed kahjustused, parandused, defektid): -
Täiendavad andmed (esialgne otstarve, komplektsus, eraldatavad elemendid): Kirik valmis 1935. a. novembriks ja pühitseti 13. novembril 1936. aastal Tallinna ja kogu Eesti metropoliidi Aleksandri (Pauluse) poolt. Võib oletada, et ka ikonostaasi valmimine jõudis lõpule aastal 1936.
Ikoon “Püha õhtusöömaaeg” (“Тайная вечерня”) illustreerib piiblisündmust, millest kõnelevad kõik UT evangeeliumid (Mt 26, 20; Mk 14, 17; Lk 22, 14; Jh 13, 1). Jeesus istus koos oma 12 jüngriga oma viimsele söömaajale ning pühitses seal ka leiva ja veini, mida kirikus edaspidi armulauaandidena jagama hakati. Ikooni ees vasakus nurgas on kujutatud Jeesuse äraandja Juudas. Tema paigutamine näoga varju viitab Juuda äraandmisplaanile, milleta jumalik lunastusohver poleks saanud teoks saada.
Ikoon paikneb ikonostaasi II reas (3).

Kasutatud internetimaterjalid:
http://et.wikipedia.org/wiki/Tallinna_P%C3%BCha_piiskop_Nikolause_kirik_Koplis, 08. 10. 2008.
Koostas: Külli Erikson, kunstiajaloolane

Sisestatud: 10.10.2008.