Close help

Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Nissi kirikuaed
Mälestise registri number 2905
Mälestise tüüp Kinnismälestis
Mälestise liik ehitismälestis, ajaloomälestis
Arvel 14.04.1997
Registreeritud 14.04.1997
X-koordinaat 517727.58
Y-koordinaat 6551730.30
Mälestise vana number 28-k
Ava kaardil

Paikvaatlused(11)

Seisund: halb

Paikvaatluse kuupäev: 06.05.20

Menetleja: Restaureerimisnõunik, Dan Lukas

Märksõna(11)

Ehitised, Kompleksid, Sakraalkompleks, Kalmistu, Kirikuaed, Ehitiste liigid, Maastikuobjekt, Kalmistu, Kirikuaed, Ehitusperioodid, 1841-1917.

Mälestise tunnus


Kirik, kabel, hauatähised, hauad, piirdeaed moodustavad tervikkompleksi. Omab kultuuriajaloolist, kunstilist (hauatähised), miljöölist väärtust. Teaduslikku informatsiooni sisaldav arheoloogiline kultuurkiht.

Sisestatud: 18.02.2014.

Mälestise kirjeldus


Ida- ja lõunaküljel 1,5 m kõrgune maakivisidusmüür pealt kaetud paeplaatidega. Põhja- ja lääneküljel maakivimüür ilma katteta, põhjaküljel kohati müür lagunenud, edelanurgas müüritis lagunenud. Lõunaküljel kolmekäiguline värav, paekivipostid, kahepoolsed sepisväravad, kaks sepisjalgväravat. Kirikust otse lounasse tähiseid ei ole. Kagunurgas sepisaed. Edelanurgas sepisaedu, marmor- ja graniitristid, osaliselt katkised. Kirikust läänes Stackelbergide hauaplatsid, olnud eraldatud ülejäänud kirikuaiast 1,2 m kõrguse sepisaiaga, osa aiast veel alles. Selles osas Stackelbergi haualplatsil graniitsammas ja viis graniidist hauaplaati. Parun Nicolaus de Bystram i hauaplatsil uhke dolomiitsammas, postamendil vapi kujutis, ümbritsetud valuaiaga, valupostid. Kirikuportaali vastas viilkatusega kivikabel. kabeli ees neli kuni 2 m kõrgust sepisristi. Kabelist põhjapool kaks ristialust, üks katkine graniitrist, üks graniitrist, katkine valurist, graniidist ristialus, millel olnud marmorrist, üks taastatud rist. Kabelist põhjapool müüri najal valuaia tükid. Kirikust põhja poole ehitatud silikaatttellistest käimla. Kirikust loodes küngas, sellel malmpostament katkise valuristiga. "Siin hingavad Nissi koguduse liikmed". Praegune kirik ehitatid 19. saj. vana kiriku kohale. Ehitustööde käigus väljatulnud luud maeti ümber. Kirikust põhjapool tähiseid ei ole. Kirdenurgas kaks sepisaeda, kolm metallristi. Kirikust idas üks graniidist ristialus, kaks graniidist hauasammast 1930-te lõpust.

Sisestatud: 12.12.2008.

Mälestise ajalugu


Nissi kirikuaia tekke aeg ei ole teada. Nissi kihelkond on rajatud 13. sajandil, kuid esikiriku kohta andmed puuduvad. Mainitud on kiriku olemasolu 16. sajandil. Praegune kirik valmis 1873. aastal, kuid matused kirikuaias annavad tunnistust, et see pärineb varasemast ajast.

Sisestatud: 23.08.2017.

Kaitsevööndi ulatus


Kuna mälestiseks tunnistamise õigusaktis ei ole kaitsevööndit kehtestatud on mälestise kaitsevööndiks 50 m laiune maa-ala mälestise väliskontuurist või piirist arvates

Sisestatud: 18.02.2014.