Close help

Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Ühepuupaat
Mälestise registri number 29970
Mälestise tüüp Kinnismälestis
Mälestise liik arheoloogiamälestis, veealune mälestis
Arvel 02.04.2009
Registreeritud 15.02.2010
X-koordinaat 691612.00
Y-koordinaat 6393414.00
Ava kaardil

Paikvaatlused(3)

Seisund: hea

Paikvaatluse kuupäev: 23.05.17

Menetleja: Allveearheoloogia nõunik, Maili Roio

Märksõna(1)

Veealune mälestis.

Mälestise tunnus


Ajaloolise ja arheoloogilise väärtusega paat ja selle osad koos arheoloogilise ja loodusliku kontekstiga, sisevete paadiehitustraditsiooni kandja.

Sisestatud: 25.11.2009.

Mälestise kirjeldus


Tegemist on pooliku ruhega, mille setetest välja ulatuval otsal on kivi ning põiki üle paadi ja paralleelselt kaldajoonega asetseb puutüvi. Paadist u 1 meetri kaugusel, kaldaga samal joonel leiti katkine, tõenäoliselt ühepuupaadi keskkohast pärinev detail.
Ühepuupaadi pikkus on 3,47 meetrit ja laius keskkohast 33,5 cm.

Sisestatud: 25.11.2009.

Mälestise asukoha kirjeldus


Ühepuupaat asub Kisejärve maastikukaitsealal samanimelise järve idakaldast umbes 2 meetri kaugusel, pooleldi liiva/muda sisse mattununa ligikaudu 1,5 meetri sügavuses vees.

Sisestatud: 25.11.2009.

Mälestise ajalugu


Leiti 2005. aastal Maili Roio poolt juhitud allveearheoloogilise inspektsiooni käigus järve kirdeosa idakalda lähedalt (vt Konsa, M., Roio, M. 2006. Archaeological investigations in the surroundings of Kisejärv and Tsiistre. Archaeological field works in Estonia 2005: 91-100). Sama aasta oktoobris võeti ühepuupaadi eraldi paiknevatest osadest C14 analüüside tegemiseks puiduproovid, mis andsid tulemuseks 16.–17. sajandi.

Sisestatud: 25.11.2009.

Kaitsevööndi ulatus


Et tagada ühepuupaadi kui arheoloogilise ja ajaloolise informatsiooni kandja ja teda ümbritseva kultuurkihi säilimine ning kaitse, juurdepääs ja uurimisvõimalused, on mälestise kaitsevööndiks 20 m laiune maa-ala mälestise väliskontuurist või piirist arvates. Kaitsevööndi ulatus esitatakse käesoleva KKT lisas nr 1.

Sisestatud: 19.01.2011.