Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Elamu Pikk t.33 ja Lai t.30 hooviansambliga, 15.-20.saj.
Mälestise registri number 3043
Mälestise tüüp Kinnismälestis
Arvel 15.04.1997
Registreeritud 15.04.1997
Mälestise vana number 52
Mälestise liik ehitismälestis

Paikvaatlused(3)

Seisund: hea

Inspekteerimise kuupäev: 18.11.13

Menetleja: Toomas Tamla

Märksõna(11)

Ehitised, Kompleksid, Elamukompleks, Ehitiste liigid, Elamu, Eramu, Ehitusperioodid, Enne 1520, 1711-1840, 1841-1917, 1521-1710.

Mälestise tunnus


Arhitektuur-ajalooliselt kõrge väärtusega hoonete ansambel Tallinna vanalinnas, ühtlaselt säilinud mitmekesise hoonestuse- ja ehitusajalooga Pika ja Laia tänavate vahelise kvartali oluline osa.

Sisestatud: 04.07.2014.

Mälestise kirjeldus


Mälestise hoonete ansambel koosneb tänapäeval mitmest eraldi kinnistust, mis hõlmavad hooneid aadressiga Pikk 33, Lai 30 ja Lai 30a.
Pikk 33
Algselt tüüpiline hilisgooti viilfasaadiga hoone sai klassitsistliku välimuse 1826. aastal. Allosa on kujundatud krohvrustikaga, ukse kohale paigaldatud lõvipealine lukukivi. Teise korruse akendel akantuskonsooldele toetavad pealmikud, kolmikfrontoon kujundatud rikkaliku stukk-friisiga. Peauks on klassitsistlik.
Hoovipoolsel fassaadil alles kinnimüüritud luugiavasid, vintsi poom, dekoratiivseid müriankruid, sepishingi, renessanssdekooriga tekstiga raidkivi.
Põhiplaanis on loetav algne diele-dornse ruumijaotus, paljud vaheseinad ja trepp on pärit 19.sajandist. Ruumikujundus aastast 1826 on kõrgklassitsismi vaimus.
Hoones on säilinud erinevaid raidkiviportaale, erinevatest ajastustest uksi ja muid väärtuslikke detaile.
Lai 30
Lai 30 on kolmekorruseline S-kividest katusega ilma keldrita maja. Allkorrusel suured endise aida ja kangialuste kaaravad, aknad barokse ilmega tiheda ruudustikuga. Lõunapoolse kangialuse kohal I ja II korruse vahel säilinud kinnimüüritud raidraamistuses kaarava, samuti on interjööris säilinud keskaegseid konstruktsioone: küttekolde osi, endiste vahelagede jälgi, nišše.
Lai 30A
Hoone on kahekorruseline osaliselt kellerdatud kõrge katusega kivihoone. Hoonel on üks sissepääs sisehoovist trepikotta, mis ühendab kolme korruse kortereid. Hoonel on üks sissepääs keldrisse otse hoovist ja üks pääs müüritrepile, mis viib teisele korrusele. Krundi põhjaküljel asub väike ühekorruseline abihoone.
1990-te alguses avastati renoveerimistööde käigus hoone esimese korruse hoovipoolses ruumis maalitud talalagi. Maaling on dateeritud 18. sajandi keskpaika. Barokse käsitlusega maaling kujutab kesksel stseenil antiikkunsti mõjutustega kolme figuuri, mis on ümbritsetud kassett-raamistusega. Kassetti põimuvad laiali sirutatud tiibadega linnud, kes on omakorda seotud stiliseeritud vanikutega ja arhitektuursete motiividega. Maaling on restaureeritud koos samas ruumis leitud maalitud aknakarniisiga 2003. aastal.

Sisestatud: 04.07.2014.

Mälestise ajalugu


Pikk 33
Hoone ehituslugu ulatub keskaega, esimene hoonega seotud daatum 1422. Hoovi sisepääs toimus Laia tänava poolt, kus olid väravad. Klassitsistliku välimuse sai aastal 1826 arhitekt J.Bantelmanni käe all. Hoovipoolne fassaad ehitati tõenäoliselt ümber juba 17.sajandil, barokse välimuse annavad fassaadile aknad. Pika tänava poolse fassaadi esimene korrus ehitati ümber 1913. aastal.
Põhihoone kõrval hoovis asub endine aidahoone (16.sajand), mis 19 sajandil ehitati ümber elamuks.
Lai 30
Hoone Lai 30 oli algselt kinnistu Pikk 33-35 hooviväravaks mille juures oli väike elamu, teated sellest pärinevad 15. sajandi algusest. Hoone kuulus Oleviste kiriku Maarja kabeli ehitustööde eestvedajale Hans Pawelsile. 18.sajandil ehitati hoone ümber aidaks, lõunapoolsesse osasse jäid alles kaks kõrvutiasetsevat kangialust. Põhjapoolsest kangialusest pääses algselt Pikk 35 kinnistu hoovi.
Koos kõrvalasuva Lai 28 hoonega on maja 1988-1989.aastatel restaureeritud ning kohandatud tervishoiumuuseumiks. Viimased remont-restaureerimistööd Tervishoiumuuseumi hoonetes toimusid 2012-2014.aastatel.
Lai 30A
Mälestise nr. 3043 kinnistul asuv õuehoone, algselt 2-korruseline keldriga väikeelamu on pärit 15. sajandi algusest. Hoone omanikuks on olnud tõenäoliselt raehärra (1511) ja edasine bürgermeister (1525) Hindrick Smydt. Alates 1693. aastast kuulus kinnistu raehärra Johan Stahlbornile ja seejärel aastatel 1729-1742 linasekretär Bernhard Rudolf Hetlingule.

Sisestatud: 04.07.2014.