Close help

Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Torpeedokaatri D-3 vrakk
Mälestise registri number 30740
Mälestise tüüp Kinnismälestis
Mälestise liik arheoloogiamälestis, veealune mälestis
Arvel 20.11.2015
Registreeritud 22.06.2016
X-koordinaat 705171.50
Y-koordinaat 6603036.50
Ava kaardil

Märksõna(1)

Veealune mälestis.

Mälestise tunnus


II maailmasõja aegne sõjalaeva vrakk koos arheoloogilise ja loodusliku kontekstiga.

Sisestatud: 25.04.2016.

Kirjeldus


Tegemist on hästi säilinud kaatri vrakiga, mis paikneb merepõhjas kummuli. Kõik vraki detailid paiknevad omal kohal. Vraki kõrgus merepõhjast 2,1 meetrit.

Sisestatud: 25.04.2016.

Asukoha kirjeldus


Vrakk asub Narva lahes, Sillamäe sadamast ligi 6,5 miili loodes koordinaatidel 59:30.901 N 27:37.537 E. Sügavus leiukohal on 28 – 30 meetrit. Vraki suund 142º-322º.

Sisestatud: 25.04.2016.

Ajalugu


Laevavrakk lokaliseeriti Veeteede Ameti meremõõdistustööde käigus augustis 2005. Vraki identifitseeris D-3 tüüpi kaatri vrakina otsingu - kodulooklubi Kamerad 2014. aastal.
D-3 tüüpi puidust kaatreid ehitati Leningradis ja Kirovi oblastis Sosnovkas. Kaatrite veeväljasurve oli 32 t. Maksimaalsed mõõtmed: 21,6 × 3,9 × 0,8 m. Relvastuseks kaks 12,7 mm õhutõrjekahurit, 8 süvaveepommi, 2 torpeedot. Pardal 8-10 meest. Lisaks mahtus pardale 10-15 kergerelvastuses dessantväelast. D-3 kaatreid ehitati aastatel 1939 – 1941, teenistuses olid aastatel 1940-1951.
Tõenäoliselt hukkus torpeedokaater D-3 Narva lahes 1944. aastal.

Sisestatud: 25.04.2016.

Kaitsevööndi ulatus


Kaitsevööndi piir ulatub 2 kaabeltaud vraki leiukoha piiridest. Kaitsevööndi määramisel on arvestatud, et oleks tagatud arheoloogilise ajalooallika kaitse ja säilimine koos arheoloogilise ja loodusliku ümbrusega.

Sisestatud: 25.04.2016.

Üldinfo


Laevavrakid on rahvusvahelise tähtsusega leiud, mis on seotud mitme riigi ajalooga ning nende kaitse alla võtmisel tuleb muuhulgas arvestada võimalike päritoluriikide huvide ja kaitsepraktikatega.II maailmasõja vrakid on erapooletu tunnistus sõjasündmustest, omavad allikaväärtust ja aitavad mõista sõjasündmuste käiku.
Torpeedokaatri D-3 vrakk on arheoloogiline ajalooallikas, mis kannab endas informatsiooni meresõjandusest ja sõjalaevade ehituse arengust II maailmasõja ajal. Torpeedokaatri vrakk omab nii ajaloolist, arheoloogilist kui tehnikaajaloolist väärtust.

Sisestatud: 25.04.2016.