Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Elamu Sauna 8 hooviansambliga, 15.-19.saj.
Mälestise registri number 3080
Mälestise tüüp Kinnismälestis
Arvel 15.04.1997
Registreeritud 15.04.1997
Mälestise vana number 92
Mälestise liik ehitismälestis

Paikvaatlused(7)

Seisund: rikutud

Inspekteerimise kuupäev: 01.10.19

Menetleja: TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas

Märksõna(9)

Ehitised, Kompleksid, Elamukompleks, Ehitiste liigid, Elamu, Eramu, Ehitusperioodid, 1711-1840, 1521-1710.

Mälestise tunnus


Kuulub UNESCO nimistusse kuuluva Tallinna vanalinna all-linna ossa. Hoonestus on mahtudelt suuresti säilinud – Sauna tänava poolne 15. ja tagahooned 19. sajandist. Hoones on säilinud mitmeid arhitektuuriajalooliselt väärtuslikke detaile erinevatest ehitusjärkudest.

Sisestatud: 30.11.2009.

Mälestise kirjeldus


Hoone Sauna 8/Müürivahe 21 on tüüpiline hiliskeskaegne diele-dornse plaanilahendusega elamu. Esimesel korrusel asus eesruum (diele), kus paiknes ka mantelkorsten ja eluruumina kasutusel olnud tagumine ruum (dornse), mida köeti keldrist hüpokaust-ahju abil. Hoone keldri ja pööningukorrustel asusid laoruumid. Õue peal asusid hoovimajad ning tagamaja pääsuga Müürivahe tänavale. Hoone moodustab koos tagahoonega (Müürivahe 21) tervikliku ansambli. Tänaseks on hoone üldjoontes säilitanud oma mahud ja tüüpilised keskajast pärinevad ehituskonstruktsioonid ja detailid. Väärtuslike detailide poolest rikkalikuma osa hoonestusest moodustavad Sauna tänava äärse hoone I korrus, mis on olnud keskajal äri- ja eluruumi rollis. Hoones paiknevad maalingutega talalaed dornses (I korrusel), müüritrepid, hilisgooti stiilis siseportaal (polükroomia jälgedega) ja mitmed raidkonstruktsioonid. On säilinud müüritrepp ja raidkivist ukseportaal, mille sarnaseid leidub nt Laial tn 23. Hoone pärliks on ka veel tagumises ruumis raidkivist kaunistatud aknapõsed, mis raamistavad sein-akent. Seinalahenduselt on aimatav ka profati (tualetiniši) kunagine asukoht. Selle hoone pööningukorrusel asub töökorras vints ning keldrikorrusel asuvad keskaegsed võlvid. Müürivahe tn väikeses väravahoones on säilinud keskaegne talumiplaadiga väravaportaal. Hoone üldilmes on säilinud 1862. aastal teostatud ümberehituse jäljed. Uue ilme sai hiliskeskaegne fassaad Sauna tänaval F. Kordese projekti järgi, kui muudeti aknajaotust ja lõhuti aknaavad suuremaks. Tänapäeval loetakse väärtuslikuks ka nimetatud projekti järgi tehtud ümberehitust. Siseplaneeringus ehitati juurde mitmeid vaheseinu ja II korrus, mis toimis laoruumina, võeti kasutusele eluruumidena. Hoones on säilinud ka üksikuid kujunduselemente barokiperioodist, põhiliselt Sauna tn äärses hoones – siseuksed uksepiitadega (II korruse tahveluksel on sepishinged), seinakapp-käimla II korrusel ja peatrepp koos balustriga. Pärast 19. sajandi ümberehitust on arvatavasti olnud tänavaäärsete ja hoovipealsete hoonete vahel käik Sauna tänavast Müürivaheni. Paljud hiliskeskaegsed detailid on korterites eksponeeritud (nt ka Sauna tn poolses osas I korrusel tööde käigus leitud elutoa ja esiku vahel olev võlv). Tänapäeval on hoone jaotunud mitme korteri vahel. Sauna tn ääres paiknevad II korrusel kaks korterit, I korrusel endised kaupluseruumid, III korrusel väljaehitamata pööning. Müürivahe tänavalt pääseb I korrusel paiknevatele kaupluseruumidesse, hoovi pealt (kuhu viib Müürivahe tänavalt võlvitud käik) keskmise hoone I korrusele ning välistrepi kaudu II korrusele ning väljaehitatud pööningukorrusele. Hoonel on kõrge kividega kaetud viilkatus. Katuse toolvärk on hilisemal ajal uuendatud ja on stabiilne. Sauna 6-ga külgneval seinal (paekividest tulemüüril) on paekivikonsoolid, mis võib tähendada seda, et katusealune oli keskajal jaotatud vahelaega kaheks laokorruseks. Müürivahe tänavaäärse hooned on ehitatud 19. sajandi keskel või vähemasti sellel ajal tugevasti ümber ehitatud. Avatäited pärinevad suures osas 20. sajandist v.a mõned siseuksed II korrusel, pööningule viiv siseuks ja sein-aken dornses (nö tagumises eluruumis). Üldiselt on ruumides tehtud hiljutised remondid ja kaetud kaasaegsete viimistluskattematerjalidega, kuid nende käigus on säilitatud eksponeerimise eesmärgil ka vana. Korterite seisukord on hea. Nt Müürivahe tn äärsel hoonel on II korrusel paigaldatud uued puitaknad, mis on tehtud vanade eeskujul. 1993. aastal tehti Sauna tn I korrusel kapitaalremont, mille käigus kohandati see kaupluseruumideks ning kaeti kaasaegsete viimistluskihtidega, mis on nüüdseks osaliselt eemaldatud. Ajaloolise väärtusega on ka hoovipealne munakivikate ja paeplaatidest jalgteed.

Sisestatud: 30.11.2009.

Mälestise ajalugu


Sauna tn 8-l on all-linnale tüüpiline krundistruktuur, kus kitsad krundid läbivad kvartali Sauna tänavast sellega paralleelse Müürivahe tänavani. Sauna tänavale on suunatud peahooned, Müürivahe tänaval paiknevad õueväravahooned. Kvartali üldstruktuuris valitseb sümmeetria. Kinnistu on jaotatud üksteisega külgnevate peahoone ja hoovipoolsete hoonete vahel. 1540. aastatel oli Sauna 8 ja Sauna 6 kinnistute omanikuks Johan Kampferbeck, kes ehitas elamud Sauna tn 6 ja 8. Kinnistu krunt poolitati 1604. aastal, kuid mõlemad elamud jäid ühise katuse alla. Tänava nimetus tulenes siin enne 1540. aastat paiknenud Kronweli sauna järgi.

Sisestatud: 14.09.2018.