Close help

Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi L. Lapini arhitektoonid
Mälestise registri number 30971
Mälestise tüüp Vallasmälestis
Mälestise liik kunstimälestis
Arvel 18.04.2018
Registreeritud 28.02.2022
X-koordinaat 529307.63
Y-koordinaat 6473847.86

Paikvaatlused(1)

Seisund: halb

Paikvaatluse kuupäev: 27.05.22

Menetleja: Pärnumaa nõunik, Terje Luure

Märksõna(3)

Kunst, Objekt, Skulptuur.

Mälestise tunnus


Leonhard Lapini arhitektoonid vastavad nii riikliku kaitse üldistele kriteeriumitele kui ka kunstimälestise kriteeriumitele. Nendest olulisemad on selektiivsus ja originaalsubstantsi säilivus ning haruldus, kunstiväärtus ja päritolu.

Lapini arhitektoonide puhul on tegemist Eesti mõistes silmapaistvate avalikus ruumis paiknevate kunstiliselt väärtuslike teostega, mis annavad aimu 1970. aastate kunstilistest püüdlustest ja Lapini loomingust. Eksperimentaalsed ning julged vormid on Eesti oludes ainukordsed ja on elavas dialoogis arhitektuuriga. Omalaadsuse ja kunstiliste taotluste tõttu peetakse erandlikeks ka meie betoonehitiste seas.

Arhitektoonid kuuluvad Pärnu KEKi kvartali algsesse kujundusse, mida peetakse oma mastaapsuse ning kõrge kvaliteedi poolest nõukogude perioodi hiilgavaks näiteks.

Sisestatud: 07.03.2022.

Mälestise kirjeldus


Arhitektoonid kujutavad endast ligi nelja meetri kõrguseid kuupe, mis koosnevad valubetoonist elementidest. Need toimivad ühtaegu nii sissepääsutähiste kui ka iseseisvate skulpturaalsete vormidena. Geomeetrilises esteetikas lähtus Lapin toona paljus nõukogude avangardi – suprematistide ja konstuktivistide eeskujust. Kuubi iga tahk on omalaadne kujund ning kuubi keskmes on ühel juhul kaldrist (Andrease rist) ja teisel murdjoon.

Algselt oli üks arhitektoon sinine ja teine roheline ehk siis haakus maja sissepääse vormivate struktuuridega. Trepikodasid on selles maja pooles neli, millest omakorda kahele poole jäävad betoonist raamkonstruktsioonid (autoriks ka Lapin), mis on kollased, punased, rohelised ja sinised. Koos moodustavad nad ühtse ansambli ning sestap tasub arhitektoonide korrastamisel silmas pidada stilistilist ühtsust.

Sisestatud: 07.03.2022.

Mälestise asukoha kirjeldus


Objektid paiknevad Pärnu linnale kuuluval tänava maal-alal, garaažiühistute (Kuldse Kodu tn 2 ja Kuldse Kodu tn 4) territooriumi vahetus läheduses. Kõrval olevas hoones Kuldse Kodu tn 1 tegus korteriühistu Pikk Maja on kandnud mõningal määral hoolt ka arhitektoonide eest. Terrasselamu sissepääsude ees olevad autentsel viisil korrastatud betoonist struktuurid on arhitektoonidega vormiliselt tugevalt seotud.

Sisestatud: 07.03.2022.

Mälestise ajalugu


Lapin projekteeris kaks arhitektooni 1975. aastal ja objektid valmisid 1976. aastal Pärnu KEKi poolt.

Need vääristavad Eesti nõukogude perioodil valminud üht terviklikumat - Pärnu KEKi ansamblit, mille põhilisteks visionäärideks-autoriteks arhitekt Toomas Rein ja insener Andres Ringo. Kuldse Kodu (algselt kandis seda nime vaid terrasselamu) linnaku kavandas Pärnu linna piirile oma töötajate tarbeks omataoliste seas väljapaistvaim ehitusorganisatsioon - Pärnu KEK (kolhoosidevaheline ehituskontor). Arhitektooni autori sõnul oli algselt plaan teha ligi 700 meetri pikkuse (kahest poolest koosneva) terrasselamu Kuldse Kodu ette 8 väiksemat arhitektooni ning kortermaja keskmesse plaanitud 16-korruselise torni juurde kogukas nn supertähis, mis oleks justkui summeerinud valitud esteetikat.

Lapin oli lähtunud toona radikaalsena tundunud ja pikalt põlu all olnud nõukogude avangardismi pärandist ning Pärnu KEKi linnaku nõudlikust ehituskunstist ja keskkonna läbimõeldud disainist.

Nõukogude aja masselamuehitusele ja nõukogude kosmopoliitsele inimese „aretamisele“ vastu töötades aitavad arhitektoonid luua identiteeti, kodukohatunnet. Samas ei ole tahetud pakkuda lastele sobivat mängulisust, vaid tõsist, veidi elitaarset kunstlist idealismi. Arhitektoonid muutsid piirkonda veelgi omapärasemaks ja ihaldusväärsemaks.

Leonhard Lapini loomingus on arhitektoonid väljapaistval kohal ning käekirjaliselt lähedased Kirovi keskuse haljakule ning graafikale. Pärnu KEK esindab ka tollast mõtteviisi, kuidas erinevad ehitusorganisatsioonid ja kolhoosid püüdsid üksteist keskkonna poolest üle trumbata ning rajada tollase nappuse ja kehva olme kiuste omalaadseid utoopiasaarekesi. Erinevalt paljudest teistest toonastest rajatisest iseloomustab piirkonda terviklikkus, pideva kasutus, kvaliteet ja ligipääsetav asukoht, mis on aidanud piirkonna pärandil läbi kümnendite stiilipuhtana säilida.

Sisestatud: 07.03.2022.

Meedia


Leonhard Lapini arhitektoonid Pärnus said kultuurimälestise staatuse. ERR.ee 1.03.2022
https://kultuur.err.ee/1608516833/leonhard-lapini-arhitektoonid-parnus-said-kultuurimalestise-staatuse
Karin Paulus. Muinsuskaitse all arhitektoonid. Sirp 11.03.2022
https://sirp.ee/s1-artiklid/arhitektuur/muinsuskaitse-all-arhitektoonid/

Sisestatud: 07.03.2022.

Kirjandus


Mart Kalm. Eesti 20.sajandi arhitektuur. Prisma Prindi Kirjastus, 2001, lk 382-386.
Leonhard Lapini kujunemine ja olemine arhitektuuris. Koostaja Mait Väljas. Eesti Arhitektuurimuuseum 2007.
Andres Kurg. Arhitektuur: keskkonna demokratiseerimisest isiklike müütideni. – Eesti kunsti ajalugu. VI köite II osa. Eesti Kunstiakadeemia, 2016. Pärnu KEKi kohta lk 292-295.

Sisestatud: 07.03.2022.