Close help

Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Rannalauter
Mälestise registri number 31008
Mälestise tüüp Kinnismälestis
Mälestise liik ajaloomälestis, veealune mälestis
Arvel 26.12.2018
Registreeritud 28.06.2019
X-koordinaat 387606.96
Y-koordinaat 6439376.37
Ava kaardil

Märksõna(1)

Veealune mälestis.

Mälestise tunnus


Lauter koos struktuuride ning seda ümbritseva loodusliku keskkonnaga.

Sisestatud: 27.03.2019.

Mälestise kirjeldus


Rahuste rannalauter on üks võimsamaid säilinud lautreid, kus on kokku alles 18 kivirida. Rannalautri pikaajalisele kasutamisele viitavad pikalt (keskmiselt 22 meetri pikkuselt) maismaale ulatuvad kiviread. Üks maismaal asuv lautrikivi on märgistatud peremärgiga. Tavapäraselt märgistati sellisel moel esemeid, ent tähistati ka suurema kollektiivi kui perekond omandiõigust. Sageli on peremärkide näol tegemist abstraktsete märkidega. Peremärgid on kujult lihtsad, koosnedes valdavalt sirgjoontest. Mida rohkem sirgjooni on kasutatud, seda vanema põhiperemärgiga on tegemist. Sirgjoontest koosnevad peremärgid on universaalsed ja sarnaseid märke leiab mitte ainult Eestist, vaid ka teiste riikide territooriumitelt. Rahuste peremärk on järgperemärk ja kasutatud on kombinatsiooni sirgjoontest.

Sisestatud: 27.07.2022.

Mälestise asukoha kirjeldus


Rahuste lauter asub Saaremaa edelarannikul Sepana nina ja Sepana rahu vahel.

Sisestatud: 27.03.2019.

Üldinfo


Lauter on traditsiooniline maabumiskoha vorm, kus saab paatidega randuda ja neid hoida. Lautri juures on merepõhi ja rand suurematest kividest puhastatud asetatuna pikkade vagudena ühte kokku ning moodustades seeläbi korrapäraseid madalaid kiviridasid. Sageli on lautris paigutatud kivide alla paatide maale tõmbamiseks ja vette laskmiseks ümarad puud – veerpuud. Mõnel pool on kasutatud ka paadiredeleid. Rannaäärsetes külades võis olla mitmeid lautrikohti, mille juurde kuulusid veel vabeaiad ja võrgumajad. Lautri maapealses otsas võisid paikneda paatide kaldale tõmbamiseks vinnad ehk pöörad. Suurte kivide külge võis olla pandud ka rauast rõngas, kuhu sai vinna või paati kinnitada.

Sisestatud: 27.07.2022.