Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Asulakoht
Mälestise registri number AK31140
Mälestise tüüp Kinnismälestis
Arvel 09.07.2021
Ajutise kaitse alla võetud 21.07.2021
Mälestise liik arheoloogiamälestis

Märksõna(3)

Arheoloogia, Elupaigad, Asulakoht.

Mälestise kirjeldus


Asulakoht kattub Paide linna kesk- ja varauusaegsete hoonestusaladega, mille piiritlemisel tugineti ajaloolistele materjalidele (Tamla, T., Alttoa, K., Hansar, L., Kadakas, V., Kala, T., Nurk, R., Orro, O., Pärn, A. 2019. Eesti linnaehituse ajalugu. Keskajast tsaariaja lõpuni. Peatoimetaja ja koostaja Hansar, L.; toimetaja Randla, A. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia).

Ajalooliste kaartide põhjal on osade keskaegsete hoonete (raekoda, Katariina kirik , seek, veski) ja tolleaegse tänavavõrgu asukohad tuvastatud, keskaegse linnuse varemed on säilinud. Varauusaegse Paide tänavavõrk ja hoonestusala on kujutatud 17. sajandi ajaloolistel kaartidel, millest nähtub, et keskaegse linnuse juurde kujunenud reeglipärane tänavaskeem säilis ka toona.

Kuna senised arheoloogilised uuringud on toimunud enamjaolt tänavate tsoonis, siis valdava osa kesk ja varauusaegsete kruntide arheoloogilise kultuurkihi kohta info puudub, kuid osadel kinnistutel, kus arheoloogilisi uuringuid on tehtud (nt Posti tn 12, Rüütli tn 10 ja Rüütli tn 12), on varasemate ehitusjäänuste olemasolu kinnitust leidnud, mis tõendab tänavavõrgu vaheliste alade hoonestust. Seega on asulakoha piires ajalooliste allikate ja seniste arheoloogiliste uuringute põhjal suur tõenäosus arheoloogilise kultuurkihi, sh varasemate ehitiste struktuuride esinemiseks.

Sisestatud: 21.07.2021.

Mälestise asukoha kirjeldus


Asulakoha ala ulatub põhja pool Veski tänavast kuni u 40 m ja Laiast tänavast kuni u 150 m põhja poole, lääne pool Väike-Aia tänavast 40–140 m ja Suur-Aia tänavast 16–115 m lääne poole, lõuna pool Suur-Aia ja Karja tänava ristist piki Karja tänavat kuni Karja ja Pika tänava ristini ja piki Pikka tänavat kuni Mündi ja Pika tänava ristini, kagu pool kuni Mündi tn 8 kinnistu loodeservani, ida pool selle põhjapoolses osas Veski ja Parkali tänavate ristumiskoha lähedalt 25–80 m Parkali tänavast ida poole ning selle lõunapoolses osas maksimaalselt kuni 80 m lääne poole. Täpsemad piirid märgitud joonisele.

Sisestatud: 21.07.2021.