Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Maal "Jakobi unenägu", 1669 (õli, lõuend)
Mälestise registri number 3593
Registreeritud Vallasmälestis
Arvel 30.04.1997
Registreeritud 30.04.1997
Mälestise vana number 13-k
Liigitus kunstimälestis

Inspekteerimised(5)

Seisund: rahuldav

Inspekteerimise kuupäev: 14.08.18

Menetleja: Kunstipärandi nõunik, Grete Nilp

Märksõna(7)

Kunst, Materjal, Lõuend, Objekt, Maal, Tahvelmaal, Sakraalmaal.

Mälestise tunnus


Muinsuskaitse alla võetud kui ainulaadne kultuurilooliselt väga huvipakkuv, ajastuomases kunstilises teostuslaadis usuline maalikompositsioon barokiajast 17. sajandist.

Nimetuse täpsustus: Maalepitaaf "Jakobi unenägu". 1669 (ōli, lōuend).

Sisestatud: 28.11.2006.

Mälestise ajalugu


Muinsuskaitse all alates 1981 – Harju rajooni kohaliku tähtsusega kunstimälestis nr. 13

Sisestatud: 10.02.2009.

Vallasmälestise kirjeldus


Materjal: õli, lõuend.
Tehnika: õlimaal.
Autor, valmistamise koht: tundmatu kunstnik
Dateering: 1669
Mõõtmed: valgusmõõt ca 151 x 198, 5 cm
Märgid (meistrimärgid): -
Inskriptsioonid (signatuurid, pühendustekstid, inventariseerimis- tähised, jms.): kirje maali paremas allnurgas: Ebr: 13. Gedenket an eure Lehrer! Der weyland wollehrwürdiger Herr M. EBERHARduS MORIAN ist A? 1658 d. 8 APRIL in CHRISTO Selig entschlaffen, nach dem Er hi zu S. MICHAELIS oder Kegel. 9. Jahr PASTOR gewesen; kirje Jakobi jalgade juures: meine Seele mit Begihr Traume stets, o Gott, von dir. ...eine Engel um mich bleiben und mich fest an dir bekleiden 1669;
kirje all vasakul(suures osas hävinud): Symbolum Ohn dir AH JESU nicht! Im 32 Ich lasse dich nicht Du segnest mich denn. ...bleiben. ...an den ohrt. ...himmels Wort. ... im Verraten. ... einem Licht, ... lass ich nicht
Eritunnused (visuaalsed kahjustused, parandused, defektid): värvikihis pragusid (irdumise oht?), ulatuslikud toneeringud, tugevasti lakitud, kirjed osaliselt hävinud
Täiendavad andmed (esialgne otstarve, komplektsus, eraldatavad elemendid): Esiisa Jakobi unenägu Jumala inglitest redelil (1. Moosese 28, 10-17) ja tema võitlust Jumalaga (1. Moosese 32, 25-29) kujutav maalepitaaf ca 18 cm laiuses raamis;
A. Köögardali väitel restaureeris maali pr. Meyendorff Kumna mõisast 1926; 1979 restaureeritud Erik Põllu poolt
A. Köögardal. Kiriklikkude mälestusmärkide komisjoni ankeedi leht. EELK Konsistooriumi arhiivis, 1929: XVI. On üks pilt a. 1669 õp. Muriani mälestuseks. Loetavad pealkirjad on: “Hebr 13: Gedenket an eure Lehrer”.
Der weiland Wohlehrwürdige Herr M. Eberhardus Morian ist Anno 1658 d  8 April in Christo selig entschlafen, nachdem er hie zu St. Michaelis oder Kegel 9. Jahr Pastor gewesen.
Ohn dir, ach Iesu, nicht Meine Seele mit Begehr Träume stets, o Gott, von dir Lass die Engel um mich bleiben Und mich fest an dir bekleiden.
Pildi suurus 150 x 205. 1889.a. saadik oli ta kirikust väljas ühes kabelis igasugu risu all, kus ta õige rikutud oli. 1926.a. suvel restaureeris minu palvel pildi täiesti endisel kujul leskproua Meyendorff Kumna mõisast.
A. Köögardal. Keila kihelkonnaloost. Tallinn, 1924, lk. 25-26: Mag. Eberhard Murian wõi Morian, Tallinnast pärit, oli ametis 1649.-1658. olles enne seda Rootsi sõjawäe õpetaja. 13. weebruaril 1650. asus ta Keila kirikumõisa elama… Sellest Morianist leidsin weel ühe mälestuspildi kiriku juurest ühest surnukabelist, kus ta rämpsu all ja keskel 1889. aastast saadik oli olnud, nagu selgus. See on suur pilt 150 x 205 ja kujutab Abrahami pojapoja Jakobi unenägu taewaredelist ja wõitlust Jumalaga Jabboki jõel. Pilt on teadmata kelle poolt maalitud ja maalida lastud aastal 1669 ja tal on muude laulusalmikeste kõrwal magawa Jakobi all saksakeelne trükitähtedega allkiri, mis eestikeelses tõlkes on järgmine: “Eebr. 13: Mõtelge oma juhatajate peale. Ennemalt kõrgeauline herra M. Eberhardus Morian uinus aastal 1658 8. aprillil õndsalt Kristuses, kus ta siin Püha Mihklis wõi Keilas 9 aastat õpetaja oli olnud.” Allkiri laseb oletada, et Jakobina Moriani ennast on kujutatud. Igatahes on olnud M. mälestuseks Keila kirikus korra weel üks teine pilt, kujutaw ülestõusmist ja wiimast kohut, ja sellel pildil on Morian ise olnud kujutatud Lutheruse usu waimuliku riides. Morianist on weel niipalku teada, et ta ühel tulikahjul, kus ta teisi inimesi pasta püüdis, raskeid tulihaawu sai ja nende järeldusel suri. Tema lesk läks mehele järgnewale Keila õpetajale, ja need mõlemad on piltide ülesseadmisel küll kaastegewad olnud. Kuna Jakobi taewaredeli pilti weel päästa wõib, on teine pilt jäljeta otsas.
Koostas: Sirje Simson, kunstiajaloolane

Sisestatud: 10.02.2009.