Close help

Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Koolihoonete kompleks, 19.-20. saj
Mälestise registri number 4041
Mälestise tüüp Kinnismälestis
Mälestise liik ajaloomälestis
Arvel 20.05.1997
Registreeritud 20.05.1997
X-koordinaat 473187.00
Y-koordinaat 6534266.99
Mälestise vana number 276
Ava kaardil

Paikvaatlused(7)

Seisund: rahuldav

Paikvaatluse kuupäev: 27.02.19

Menetleja: Läänemaa nõunik, Kalli Pets

Mälestise tunnus


Koolihoonete kompleks omab arhitektuuri- ja kultuuriajaloolist väärtust. 20. sajandi I poolest pärinev kompleksi osa on tuntud ehituskunstniku Artur Perna looming. Koolihoonetes alustas tegevust esimene Haapsalu keskkool ning seal on õppinud tuntud Eesti kultuuritegelased rahvaluule professor Matthias Johann Eisen ja helilooja Rudolf Tobias ning õpetanud rahvaluuleteadlane Carl Friedrich Russwurm.

Sisestatud: 27.02.2018.

Mälestise kirjeldus


Tegemist on kvartalisuuruse hoonetekompleksiga, millesse kuulub mitu erineval ajal ehitatud hooneosa. Kompleksi vanim osa on klassitsistlik endine elumaja. 1831. aastal ehitati maja ümber. Seoses uue gümnaasiumihoone ehitusega aastatel 1926-27 muudeti hoone uuesti elamuks - esimene korrus muudeti koolijuhataja elu- ja tööruumideks. Hoone välisarhitektuuri ei muudetud. Hoonel on suhteliselt kõrge kivikatus, fassaad on sümmeetriline ja sellel on viilumotiiv. 19. sajandi lõpust pärinev kahekorruseline juurdeehitus on kivist. 20. sajandi I poolel ehitatud gümnaasiumihoone on mõõdukast juugend-klassitsismist juhinduv kolmekorruseline hoone, mille sümmeetrilist fassaadi ehivad kolmnurkfrontoon ja kaheksa joonia pilastrit. Maja esimesel korrusel on kaaraknad, teisel korrusel saali osas on esifassaadil kõrged jaotustega vertikaalaknad. Nende alumist rida ääristab balustrimotiiv. Lihtsalt ornamenteeritud karniis ümbritseb hoone katuseäärt ning frontooni viiluvälja. Hoonel on kõrge kivikatus ning seda kroonib kaunite proportsioonidega tähetorn. Hoone plaanilahendus on otstarbekas ja loogiline, maja läbib tsentraaltreppide süsteem. Gümnaasiumikorpus on orgaaniliselt liidetud vanemate koolihoonetega. 1972. suvel oli hoones tulekahju, milles sai kannatada hoone katus ja hävis saali stukkdekooriga kaunistatud interjöör.

Sisestatud: 22.02.2017.

Mälestise asukoha kirjeldus


Koolihoonete kompleks asub F. J. Wiedemanni tänava ja Kalda tänava vahelisel alal. 20. sajandist pärinev gümnaasiumihoone peafassaad on suunatud F. J. Wiedemanni tänava poole ning hoone ühineb tagapool väikese nurgaga teiste koolikompleksi kuuluvate hoonetega.

Sisestatud: 27.02.2018.

Mälestise ajalugu


Hoonekompleks koosneb kolmest hooneosast - algne elumaja, selle juurdeehitus ja gümnaasiumihoone. Kompleksi vanim osa on 1781. aastal ehitusmeister Friedrich Kieseling projekti järgi elamuks ehitatud klassitsistlik maja. Kool on tegutsenud selles majas alates 1805. aastast. 1888. aastal ehitati koolile kivist juurdeehitus. 1927. aastal valmis esinduslik gümnaasiumihoone, mille kavandas arhitekt Artur Perna. 1973. aastast seisis koolimaja tühjana ja lagunes. 1983. aastal toimus hoone kapitaalremont (arhitekt S. Raja) ning restaureeriti aula arhitekt E. J. Sedmani projekti alusel. Hoonetekompleks restaureeriti põhjalikult aastatel 2012-13 ning selles tegutseb jätkuvalt kool. Selles koolis on õppinud Tartu Ülikooli esimene eesti rahvaluule professor Matthias Johann Eisen ning helilooja Rudolf Tobias. Õpetajaks on olnud rahvaluuleteadlane Carl Friedrich Russwurm.

Sisestatud: 22.02.2017.

Allikad


Paulus, Karin. Jalutaja teejuht: Haapsalu. Tallinn, 2013
Künnapu, Liivi (1984). Arhitektuurimälestise pass. Muinsuskaitseameti digiteeritud arhivaal
Künnapu, Liivi (1979). Läänemaa Ühisgümnaasiumi ajalooline õiend. Tallinn. Muinsuskaitseameti digiteeritud arhivaal

Sisestatud: 27.02.2018.