Close help

Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Karja vana kalmistu
Mälestise registri number 4125
Mälestise tüüp Kinnismälestis
Mälestise liik ajaloomälestis
Arvel 20.05.1997
Registreeritud 20.05.1997
X-koordinaat 425530.38
Y-koordinaat 6487825.49
Mälestise vana number -
Ava kaardil

Paikvaatlused(10)

Seisund: halb

Paikvaatluse kuupäev: 18.06.20

Menetleja: Restaureerimisnõunik, Dan Lukas

Mälestise tunnus


18. saj. kalmistu tüüpiline näide, kus on säilinud ajaloolised matused, ajaloolised hauatähised- ja hauapiirdeid, piire ja kabelid.

Sisestatud: 04.11.2008.

Mälestise kirjeldus


Kalmistu asub Karja kirikust u 0,5 km lääne pool looduslikul seljandikul. Kalmistu on piiratud paekivist kuivladu müüriga. Kalmistu keskel domineerivad kolme kabeli varemed.
Kalmistul säilinud vähesel määral hauatähiseid: dolomiidist hauaplaate, riste, ka üksikuid metallriste.

Sisestatud: 19.06.2008.

Mälestise ajalugu


Kalmistu asutatud 1770.tel aastatel. 1903.a. asutas kogudus Karja külla uue kalmistu ja vana kalmistu jäeti maha. Viimane matmine toimus kalmistule 1950ndatel.
Kalmistu väravad on valmistatud Gustav Ränga auks (valmisid ajaks, mil Ränk Rootsist Eestit külastama tuli). Kalmistule on maetud G. Ränga vanemad.

Sisestatud: 19.06.2008.

Kaitsevööndi ulatus


"Kultuurimälestistele kaitsevööndite määramine" Kultuuriministri 19. detsember 2006 a. käskkiri 388 (RTL, 05.01.2007, 1, 13) kuupäev: 05.01.2007. Lisatud asukohaskeem.

Sisestatud: 03.12.2009.

Meedia


Kalmistu asub Karja kirikust u 0,5 km lääne pool looduslikul seljandikul. Asutatud 1770.tel aastatel. 1903.a. asutab kogudus Karja külla uue kalmistu ja vana kalmistu jäetakse maha. Kalmistu on piiratud paekivist kuivladu müüriga. Kalmistu keskel domineerivad kolme kabeli varemed.
Neist varasem, 1775.a. rajatud Parasmetsa ja Koikla kabel, mis asub värava teljel, on klassitsimi varasemaid näiteid Saaremaal. Ruudukujulise põhiplaaniga kabelihoone oli kaetud madala viilkatusega, peafassaadil paiknes segmentkaarselt sillutatud sissepääs, viiluväli oli raamitud dolomiidist karniisidega, mis viilupealsetel moodustasid katva plaadistiku. Viilu jalamil paiknesid kaks ehismotiivina Saaremaa kalmistutele iseloomilikku kviurni, viilu tippu rõhutas soklikivisse tapitud dolomiitrist. Viiluväljal on kaks tekstitahvlit.
Eelmisest lõunapoole jääb Triigi mõisa kabeli vare,. Ehitamisaeg teadmata. Ruudukujulise põhiplaaniga kabelihone oli kaetud püramiidkatusega, idaseinas paiknes segmentkaarne sissepäas. Ruumi on katnud ristvõlv, mille laoskeem on loetav veel praegugi.
Põhjapoolne kabel on kuulunud kihelkonna talupoegadele. Ehitusaeg teadmata. Ruudukujulise põhiplaaniga hoone on olnud kaetud kelpkatusega.
Kalmistul säilinud vähesel määral hauatähiseid: dolomiidist hauaplaate, riste, ka üksikuid metallriste.
Kalmistu on võsast väljaraiutud.

Sisestatud: 08.01.2004.