Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Tartu Vana-Peetri kalmistu
Mälestise registri number 4314
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 23.05.1997
Registreeritud 23.05.1997
Mälestise vana number -
Liigitus ajaloomälestis

Inspekteerimised(7)

Seisund: rahuldav

Inspekteerimise kuupäev: 14.09.18

Menetleja: Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm

Mälestise tunnus


Iseloomulik näide 19. sajandi lõpus rajatud regulaarse planeeringuga ja rohke kõrghaljastusega kalmistust, kus on säilinud algupäraste kalmisturajatistena neogooti stiilis ehitatud värav ja kabel. Jälgitavate piiridega, järjepidevalt hooldatud kalmistu sisaldab paljude kultuuritegelaste haudu ning peegeldab suurepäraselt hauakujunduse erinevaid etappe ja kohalikku kalmistukultuuri, andes ülevaate nii metalli- kui kivitöö meistrite töödest hauatähiste valmistamisel. Alates 19. sajandist pärinevad hauad ja hauatähised omavad kultuuriajaloolist, kunstilist ja miljöölist väärtust.

Sisestatud: 06.01.2011.

Mälestise kirjeldus


Regulaarse teestikuga planeeritud kalmistu Puiestee tänava poolsele küljele on rajatud neogooti stiilis kolmeosaline sepisväravatega tellistest väravaehitis. Väravaehitise kõrval paikneb algupäraste historitsistlike detailidega säilinud kabelivahi maja. Kalmistu keskosas, O-W teljel asuval peateel paikneb kabel. Ristkülikukujulise põhiplaaniga, katusetorniga ehitise portaal ja aknad on vormistatud teravkaarsetena. Kabeli seinad on lubikrohviga krohvitud, katus ja torn kaetud tsinkplekiga.
Vana-Peetri kalmistul paiknevad järgmised ajaloomälestised:
1. Konrad Mägi (1878-1925) haud (reg nr 4364)
2. Ado Wabbe (1892-1961) haud (reg nr 4365)
Kalmistul on mitmete kultuurilooliselt Eestile oluliste isikute hauad. Kõrghaljastuses domineerivad valdavalt lehtpuud, vähesel määral leidub okaspuid.

Sisestatud: 06.01.2011.

Mälestise asukoha kirjeldus


Kalmistu asub Puiestee ja Ujula t. ristumiskohas ürgoru nõlval, piirnedes jõe pool devoni paljandiga.

Sisestatud: 01.10.2018.

Mälestise ajalugu


Peetri kogudus alustas tegevust 1869.a. Neogooti stiilis telliskirik asub Puiestee tänaval ja on ehitatud 1884.a. Kalmistu sisseõnnistamine toimus 11. oktoobril 1892. aastal.

Sisestatud: 01.10.2018.

Kaitsevööndi ulatus


Lisa 1 mälestise asukoha skeem ja kaitsevööndi piir.
Kuna mälestiseks tunnistamise õigusaktis ei ole kaitsevööndit eraldi kehtestatud on kalmistu kaitsevööndiks 50 m laiune maa-ala mälestise väliskontuurist või piirist arvates.

Sisestatud: 06.01.2011.