Close help

Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Tartu Maarja kalmistu
Mälestise registri number 4321
Mälestise tüüp Kinnismälestis
Mälestise liik ajaloomälestis
Arvel 23.05.1997
Registreeritud 23.05.1997
X-koordinaat 659412.95
Y-koordinaat 6476056.19
Mälestise vana number -
Ava kaardil

Paikvaatlused(5)

Seisund: rahuldav

Paikvaatluse kuupäev: 01.06.23

Menetleja: Tartu Linnavalitsuse Muinsuskaitse Peaspetsialist, Brita Karin Arnover

Mälestise tunnus


Iseloomulik näide 18. sajandi IV veerandil rajatud regulaarse planeeringuga ja rohke kõrghaljastusega kalmistust. Järjepidevalt hooldatud kalmistu sisaldab paljude kultuuritegelaste haudu ning peegeldab suurepäraselt hauakujunduse erinevaid etappe ja kohalikku kalmistukultuuri, andes ülevaate nii metalli- kui kivitöö meistrite töödest hauatähiste valmistamisel. Alates 18. sajandist pärinevad hauad ja hauatähised omavad kultuuriajaloolist, kunstilist ja miljöölist väärtust.

Sisestatud: 06.01.2011.

Kirjeldus


Regulaarse teestikuga rajatud kalmistu kõrghaljastuses domineerivad põlispuudest valdavalt lehtpuud, vähemal määral leidub okaspuid. Kalmistul asub nii kõrge sepispiirdega kui ka kaasaegsemaid madala betoonääristusega hauaplatse.

Sisestatud: 01.10.2018.

Asukoha kirjeldus


Maarja kalmistu paikneb Raadi kalmistu kesk- ja põhjaküljel.

Sisestatud: 01.10.2018.

Asukoha kirjeldus


Maarja kalmistu paikneb Raadi kalmistu kesk- ja põhjaküljel.

Sisestatud: 01.10.2018.

Ajalugu


Katariina II ukaasiga keelati matmine linnades ja külades kirikutes ja neid ümbritsevates aedades, kalmistud tuli rajada väljaspool linna piire. 1773.a. rajati Raadile Jaani kiriku saksa- ja eesti koguduste ning vene kiriku kalmistud. Eesti koguduse kalmistule maeti nii linna - kui ka maakoguduse liikmeid. 1841.a. valmis Jaani kiriku eesti kogudusele uus Maarja kirik Pepleri tänavale ( hävis II Maailmasõjas ). Maarja kirikusse kuulusid põhiliselt eesti maakoguduse liikmed. 1869.a. eraldus Jaani kirikust ka Peetri kogudus, kuhu kuulusid linnakodanikud. Kirik Puiestee tänavale valmis 1884.a. Raadi eesti koguduse kalmistu vanem osa anti Peetri kirikule ja hilisemad laiendused Maarja kirikule.
Tartu Maarja kalmistul paiknevad järgmised ajaloomälestised:
1. Matthias Johann Eiseni (1857-1934) haud (reg nr 4329)
2. Anna Haava (1864-1957) haud (reg nr 4330)
3. Jakob Hurda (1839-1907) haud (reg nr 4331)
4. Miina Härma (1864-1941) haud (reg nr 4332)
5. Johann Voldemar Jannseni (1819-1890) haud (reg nr 4333)
6. Mihkel Kampmaa (1867-1943) haud (reg nr 4334)
7. Elmar Kitse (1913-1972) haud (reg nr 4335)
8. August Kitzbergi (1855-1927) haud (reg nr 4336)
9. Karl Menningu (1874-1941) haud (reg nr 4337)
10. Harri Moora (1900-1968) haud (reg nr 4338)
11. Hando Mugasto (1907-1937) haud (reg nr 4339)
12. Jakob Pärna (1843-1916) haud (reg nr 4340)
13. Ado Reinvaldi (1847-1922) haud (reg nr 4341)
14. Juhan Simmi (1885-1959) haud (reg nr 4342)
15. Karl Eduard Söödi (1862-1950) haud (reg nr 4343)
16. Peet Vallaku (1893-1959) haud (reg nr 4344)
17. August Weizenbergi (1837-1921) haud (reg nr 4345)
18. August Wiera (1853-1919) haud (reg nr 4346)
19. David Otto Wirkhausi (1837-1912) haud (reg nr 4347)
Kalmistul on lisaks eespool nimetatud isikutele veel mitmete kultuurilooliselt Eestile oluliste isikute hauad.

Sisestatud: 06.01.2011.

Kaitsevööndi ulatus


Lisa 1 mälestise asukoha skeem ja kaitsevööndi piir.
Kuna mälestiseks tunnistamise õigusaktis ei ole kaitsevööndit eraldi kehtestatud on kalmistu kaitsevööndiks 50 m laiune maa-ala mälestise väliskontuurist või piirist arvates.

Sisestatud: 06.01.2011.