Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Tartu linnakooli hoone
Mälestise registri number 4325
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 23.05.1997
Registreeritud 23.05.1997
Mälestise vana number 827
Liigitus ajaloomälestis

Inspekteerimised(5)

Seisund: rahuldav

Inspekteerimise kuupäev: 22.01.20

Menetleja: Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm

Mälestise tunnus


Endine linnakooli hoone jäädvustab Tartu linna ja Eesti kooli ajalugu.

Sisestatud: 15.12.2009.

Mälestise kirjeldus


Tegemist on kahekorruselise ristkülikukujulise põhiplaaniga maakividest ning tellistest ehitatud ja krohvitud hoonega. Hoone seinapindu ilmestavad frontoon, nurgaliseenid, kaarsilluse ja krohvraamiga aknad ning karniis.

Sisestatud: 03.12.2018.

Mälestise ajalugu


Õppehoone Riia tn 23 on endise linnakooli hoonena ajaloomälestis. Nõukogude perioodil asus hoones ülikooli sõjalise kateeder. 19. sajandil ehitatud historitsistlik hoone oli võlvkeldriga kahekorruseline kivimaja. Esimene ümberehitus toimus 1933. aasta paiku, mil ehitati täis hoovikülje tiibade vaheline osa (tollal einesaaliks) ja trepi ümber kujundati ringina kulgev fuajee. Tänapäevase välisilme sai hoone 1930. aastate teisel poolel (projekt 1936, Arnold Matteus), et parandada klassiruumide valgustatust. Ümberehituse tulemusel suurendati hoone aknaid ja asendati saaliploki rikkalik historitsistlik dekoor napima klassitsistliku detailivalikuga. 2000. aasta projektiga (arh-d M. Kraav ja Udo Tiirmaa) kavandati hoonele mansardina kolmas korrus, saali hoovipoolne avariiväljapääs, teise korruse avar ringselt kulgev fuajee ehitati ühest küljest kinni ja tehti teisi muudatusi. Projektist erinevalt pandi hoonele plastraamidega aknad.

Sisestatud: 15.12.2009.

Kaitsevööndi ulatus


Lisa 1 mälestise asukoha skeem. Kaitsevööndi ulatus on 50 m laiune maa-ala mälestise väliskontuurist arvates (muinsuskaitseseaduse § 25 lg 1).

Sisestatud: 15.12.2009.