Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Otepää kihelkonnakooli hoone
Mälestise registri number 4486
Mälestise tüüp Kinnismälestis
Arvel 02.06.1997
Registreeritud 02.06.1997
Mälestise vana number 12-k
Mälestise liik ajaloomälestis

Paikvaatlused(10)

Seisund: rahuldav

Inspekteerimise kuupäev: 22.11.19

Menetleja: Valgamaa nõunik, Margis Sein

Mälestise tunnus


Kultuuriajaloolise väärtusega hoone, kus aastatel 1883-1908 elas ja töötas kirjanik ja kooliõpetaja Jakob Pärn.

Sisestatud: 08.02.2018.

Mälestise kirjeldus


Hoone välisarhitektuuris domineerib historitsismiperioodile omane ehe materjalikasutus. Hoone on ühe põhi-
ja ärklikorrusega. Krohvimata maakivist alusmüüride ja puhta vuugiga laotud tellistest hoone fassaadidekoor on tagasihoidlik, seda ilmestavad vaid otstele pööratud hammaslõikeline räästakarniis ja kergelt eenduv soklisimss. Avade raamistus ja sillused on seinaga samas tasapinnas.

Sisestatud: 12.02.2018.

Mälestise asukoha kirjeldus


Hoone asub kinnistu keskosas, hoonestatud õueala lõunaserval. Lääne-idasuunaliselt orienteeritud ristkülikukujulise põhikehandi sissepääsud paiknevad põhjaküljel, väike juurdeehitis idaotsal. Hoone juurdepääsutee kulgeb läänest maaüksust läbiva Kaarna tee kaudu. Lähim ehitis (saun) asub hoonest 20 m kaugusel kirdes.

Sisestatud: 12.02.2018.

Mälestise ajalugu


Otepää kihelkonnakooli hoone ehitati 1879. aastal ning see kuulub Otepää kösteraadi hoonetekompleksi. Aastatel 1920-21 teostati koolimajas suurem remont, mille käigus laiendati ülemist korrust keskse kahepoolse katuse väljaehitisega ning hiljem ehitati idapoolsesse hoone otsa käimlablokk. Hoone oli koolimajana kasutusel ka pärast II maailmasõda. 1963. aastal kool suleti ning vabanenud majad anti algul rendile Otepää Turismibaasile, õige pea aga Tallinna Pedagoogilisele Instituudile õppebaasi rajamiseks. TPI võttis hoone aktiivselt kasutusele ning 1970. aastatel rekonstrueeriti koolimaja ja kõrvalhooneid ning püstitati mitmeid abihooneid. Rekonstrueerimise käigus vahetati hoonel välja aknad-uksed ning katusekate ja ehitati ümber esifassaadi uste varikatused. Siiski on maja põhikonstruktsioonid suhteliselt hästi säilinud.1966. aastal paigaldati koolimaja seinale Jakob Pärna mälestustahvel. Alates 2006. aastast jäi eriilmeliste hoonetega kompleks praktiliselt tühjaks.

Sisestatud: 08.02.2018.

Allikad


Needo, Epp (2011). Vana-Otepää õppekeskuse majutushoone (Otepää kihelkonnakooli hoone) restaureerimise ja remondi ehitusprojekt. Köide II. Muinsuskaitse eritingimused hoone restaureerimiseks ja remondiks. Kurmik Projekt OÜ. Muinsuskaitseameti arhiiv A-10272
Needo, Epp ja Tsiruljova, Olga (2011). Vana-Otepää õppekeskuse majutushoone (Otepää kihelkonnakooli hoone) restaureerimise ja remondi ehitusprojekt. Köide III. Arhitektuuri- ja konstruktsiooniosa. Kurmik Projekt OÜ. Muinsuskaitseameti arhiiv P-16076
Pärnoja, Ruth (2016). Muinsuskaitse eritingimused Otepää kihelkonnakooli hoone restaureerimis- ja ehitusprojekti koostamiseks. Muinsuskaitseameti arhiiv A-12924

Sisestatud: 12.02.2018.