Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Toila kalmistu
Mälestise registri number 50
Mälestise tüüp Kinnismälestis
Arvel 06.06.1995
Registreeritud 08.06.1995
Mälestise vana number -
Mälestise liik ajaloomälestis

Paikvaatlused(7)

Seisund: hea

Inspekteerimise kuupäev: 09.10.19

Menetleja: Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai

Mälestise tunnus


Piirkonnale iseloomulik kalmistu näide, kus on säilinud ajaloolised matused, ajaloolised hauatähised- ja hauapiirded, ajaloolised haljastuselemendid, ajalooline planeering, piire ja väravad, kabel.

Sisestatud: 22.02.2012.

Mälestise kirjeldus


Kalmistu on toimiv surnuaed Toila vallas. Kalmistu kaitsevööndis asub kaks kivikalmet. Kujult on kalmistu välja venitatud ida-lääne suunaliselt ning ümbritsetud madalate kivimüüridega. Kõige vanemas matmiskvartalis asub kabel, millest lõuna suunas jääb plats jumalateenistuste läbiviimiseks. Kabel on kalmistul üks domineerivamaid objekte. Matustega on alustatud ja arendatud edasi lääne poolt kabeli juurest, kus asuvad ka kõige vanemad hauatähised. Uuemad hauaplatsid ja tähised asuvad kalmistu kolmandas - Kihelkonna matmiskvartalis, mille idapoolses osas on 1941. aastal hukatud metsavendade viimane puhkekoht. Vanimas Kabeli ja järgmises Konju matmiskvartalites on mitmete sealse piirkonna kuulsate kultuuritegelaste ja õpetajate hauaplatsid. Info hauaplatside asukohtadest on kajastatud kalmistul asuval infotahvlil.

Sisestatud: 20.02.2012.

Mälestise asukoha kirjeldus


Kalmistu asub Toila vallas Toila aleviku uuselamurajooni läheduses Kõrve-Toila maantee ääres kõrgendikul. Lääne ja lõuna poolt on ümbritsetud haritavate põldudega.

Sisestatud: 20.02.2012.

Mälestise ajalugu


Toila kalmistu on välja kujunenud ja laiendatud eri aegadel rajatud matmiskvartalitena. Kalmistu rajamist organiseeris 1870. aastal Abraham Simoni ning sama aasta 20. detsembril toimus surnuaia õnnistamine. Kõige vanem osa asub ümber 1895. aastal ehitatud kabeli. Järgmised on Konju ja Kihelkonna matmiskvartalid. Esimene kalmistupüha toimus 27. juulil 1876. aastal.

Sisestatud: 22.02.2012.