Close help

Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Rist, 19. saj. (messing, valatud, email)
Mälestise registri number 554
Mälestise tüüp Vallasmälestis
Mälestise liik kunstimälestis
Arvel 07.06.1995
Registreeritud 08.06.1995
Mälestise vana number 18. III 10 K 10

Paikvaatlused(1)

Seisund: varastatud

Paikvaatluse kuupäev: 02.06.11

Menetleja: Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor, Ülle Jukk

Märksõna(6)

Kunst, Materjal, Metall, Objekt, Sakraalese, Rituaalese.

Mälestise tunnus


Ikoon kuulub liturgilise tähendusega esemena õigeusu kiriku kunstipärandi hulka.

Sisestatud: 05.11.2007.

Mälestise ajalugu


Kunstimälestisena muinsuskaitse all alates 1988. a.

Sisestatud: 08.11.2007.

Vallasmälestise kirjeldus


Materjal: messing, email.
Tehnika: valatud.
Dateering: 19. sajand
Mõõtmed: 26,8 x 13,5 cm
Täiendavad andmed (esialgne otstarve, komplektsus, eraldatavad elemendid): Risti kasutab preester koguduse õnnistamiseks. See on kaheksaharuline, traditsioonilise kujundusega. Risti keskmes paikneb ristilöödud Kristuse kuju, tipus on rätt Kristuse palge käteloominguta kujuga, mille all kummardavad kaks kaetud kätega väikest inglit. Risti ülemise põikpuu otstes on Päikese ja Kuu kujutised. Ristilöödu jalge all oleva põikpuu külgedel asuvad Jeruusalemma linna majad. Risti keskmes on lühendid sõnadest “Aukuningas Jeesus Kristus Jumala Poeg” (“Царь Славы Иисус Христос Cын Божии”). Kristuse laiali sirutatud käte all on tekst: “Sinu risti ees kummardame, Valitseja ja Sinu püha ülestõusmist ülistame” (“Кресту Твоему поклоняем Владыка и святое Воскресение Твое славим”). Inglite juures on märge “Issanda inglid” (“Ангелы Господни”). Kristuse põlvede kõrval on sõna NIKA (kr. k. “võitja”). Risti jalami all on koobas, milles puhkab Aadama kolp. Ristilöödu kohale kirjutatud lühend on akronüüm Kristusele omistatud süüteost, mis naelutati silidile kirjutatauna tema ristile: "Jeesus Naatsaretlane - Juutide Kuningas" (IНЦI - Иисус Назаренин Царь Иудейский).

Sisestatud: 05.11.2007.