Close help

Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Vaivara vana kalmistu
Mälestise registri number 5822
Mälestise tüüp Kinnismälestis
Mälestise liik ajaloomälestis
Arvel 25.06.1997
Registreeritud 25.06.1997
X-koordinaat 718570.25
Y-koordinaat 6587673.10
Mälestise vana number -
Ava kaardil

Paikvaatlused(10)

Seisund: rahuldav

Paikvaatluse kuupäev: 09.10.19

Menetleja: Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai

Mälestise tunnus


Mälestise puhul on tegemist ajaloolise kalmistuga, kus on säilinud arheoloogiline kultuurkiht.

Sisestatud: 26.03.2012.

Mälestise kirjeldus


Kalmistu suurus on umbes 2 ha ja pikkus 250 m. Paikneb kiriku juurde viinud teest läänepool astangu serval. Lisaks 1940. aastate lahingutele on kalmistut hilisemal ajal kahjustanud hulgalised hauarüüsted. Vaivara kalmistu on maastikul säilinud oma ajaloolistes piirides. Kalmistu struktuuris on kesksel kohal parun von Korffi mälestusplats suurkiviga ning platsi ääristavad hauagrupid osaliselt säilinud kalmumärkide ja metallpiiretega. Säilinud on vaid vähesed hauaplatside metallpiirded ja hauamärgised. Kalmistu lõunaosas paiknenud kabelist on säilinud vaid hauakambri osa, parun von Korffi mälestuskivi on säästnud selle hiigelmõõdud. 1990. aastate keskpaigast alates on Vaivara vallavalitsus asunud kalmistu korrastamisele. Kalmistu põhja-, ida- ja lõunaküljele on rajatud maakividest mälestusmüür (avati 02.07.2000).

Sisestatud: 23.05.2018.

Mälestise asukoha kirjeldus


Mälestis asub Ida-Virumaal, Sinimäe alevikus, endisest Tallinn-Narva maanteest lõunapoolsel maastikul.

Sisestatud: 23.05.2018.

Mälestise ajalugu


Vaivara vana kalmistu on rajatud 18. sajandi lõpus Tallinn-Narva postimaanteelt Vaivara kiriku juurde viiva tee äärde. Vaivara kirik pärines aastast 1776, hävis II maailmasõja lahingute käigus. 1944. aasta Sinimägede lahingute käigus rajati kalmistule sakslaste kaitseliin, kasutati ära looduslikku astangut, piirdemüüre ja hauaehitisi. Rajati kaitsekraavide ja punkrite (u 20) süsteem. Lahingute käigus hävis kalmistul asunud kabel, piirdemüür ning enamik hauatähiseid. Kaitsekraavide ja punkrite rajamiseks kasutati hauakive ja -piirdeid. Pärast II maailmasõda jäi vana kalmistu kasutuseta.

Sisestatud: 25.06.1997.

Kaitsevööndi ulatus


Vastavalt Muinsuskaitseseaduse § 25 lg.3 moodustab kinnismälestise kaitsevööndi 50 meetri laiune maa-ala mälestise väliskontuurist või piirist arvates, kui mälestiseks tunnistamise õigusaktis ei ole ette nähtud teisiti.

Sisestatud: 26.03.2012.

Allikad


Kaljundi, Tiit. Vaivara vana kalmistu rekonstrueerimise projekt. Viimsi, 2001. Muinsuskaitseameti arhiivi toimik nr P-17444.

Sisestatud: 23.05.2018.