Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Maarja kalmistu
Mälestise registri number 5865
Mälestise tüüp Kinnismälestis
Arvel 25.06.1997
Registreeritud 25.06.1997
Mälestise vana number -
Mälestise liik ajaloomälestis

Paikvaatlused(8)

Seisund: rahuldav

Inspekteerimise kuupäev: 10.04.19

Menetleja: Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar

Mälestise tunnus


Ajalooline matmisepaik.

Sisestatud: 11.12.2006.

Mälestise kirjeldus


Ristkülikulise põhiplaaniga kalmistu osi piirab teepoolses küljes madal maakividest kivimüüritis, mujal on piirdeks kividest ja pinnasest vall, mis lääneosa lääne-, põhja- ja lõinaküljel on madal, vaevu jälgitav, idapoolse, oletatavalt vanema osa idakülg on tugeva võsastumise tõttu raskesti jälgitav. Väravarajatisi on idapoolsel osal kaks ja läänepoolsel üks, kõik kolm on sarnased maakivist postid, milledel betoonist eenduv kate. Postide mõõtmed:ca 1x1x1,5m. 20.sajandi keskpaigast vanemaid hauatähiseid ja - piirdeid on järgmiselt: metallist hauatähiseid 735, sealhulgas 105 sepist, metallist hauapiirdeid 24, kivist hauatähiseid 49, sealhulgas 6 hauakatteplaati. Kalmistu pindalaks on mõõdetud 2,17 ha.

Sisestatud: 11.12.2006.

Mälestise ajalugu


Kahelpool Maarja-Palamuse teed paiknev kalmistu on tõenäoliselt rajatud 18.sajandi neljandal veerandil Maarja-Magdaleena kihelkonna kalmistuna.

Sisestatud: 11.12.2006.

Kaitsevööndi ulatus


Kaitsevööndis on keelatud rajada ehitisi ning planeerida maakasutust, mis võib põhjustada kalmistul müra, väljaarvatud kalmistut teenindavad rajatised kooskõlastatult Muinsuskaitseametiga.

Sisestatud: 29.12.2006.

Kaitsevööndi ulatus


Kalmistu ümer on 50 meetrine kaitsevöönd.

Sisestatud: 29.12.2006.