Close help

Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Rist, 1590 (paas)
Mälestise registri number 6412
Mälestise tüüp Kinnismälestis
Mälestise liik kunstimälestis
Arvel 15.08.1997
Registreeritud 15.08.1997
X-koordinaat 666154.00
Y-koordinaat 6592273.00
Mälestise vana number 179-k
Ava kaardil

Paikvaatlused(6)

Seisund: halb

Paikvaatluse kuupäev: 27.09.22

Menetleja: kunstipärandi nõunik, Kadri Tael

Märksõna(6)

Kunst, Materjal, Kivi, Objekt, Skulptuur, Monument.

Mälestise tunnus


Muinsuskaitse alla võetud kui ajaloolist väärtust omav, konkreetset sündmuspaika tähistav üksikisikule püstitatud mälestusmärk 16.saj II poolest, mis asub oma algses asupaigas.

Sisestatud: 15.12.2016.

Kirjeldus


Paekivist tahutud risti kõrgus põhjapoolsest 209 cm, lõunapoolsest äärest 193 cm, jalami laius 86 cm, laius külgmiste haarade alt 26 cm, ülemise haara kõrgus 48.5 cm. Ülemise nupu läbimõõt 6 cm, kõrgus 4 cm. Külgmise haara pikkus 38 cm, külgmise haara nupu läbimõõt 8 cm ja kõrgus 2 cm. Haarade otste laius 43 cm, paksus 14 cm. Risti tüve paksus on 83 cm kõrgusel 15 cm.

Lõunapoolne haru on murdunud, lääneküljel on 84 cm kõrgusel mõra, sellest allpool ca 4 cm paksune kiht risti tüve küljest lahti ja selle kohalt on 4 cm paksune kiht ära kukkunud. Kiri ristil on väga halvasti loetav ja kohati hävinud.

Sisestatud: 29.11.2016.

Meedia


350-aastane rist Viru-Nigulas. - Virumaa Teataja nr 63, 2.06.1939, lk 7.

Sisestatud: 17.07.2016.

Kirjandus


Mõningaid mälestusi ja sõnalisi traditsioone Lüganuse kihelkonnast. - Otto Liiv. Ajaloouurimise allikail. Tartu 2019, lk 48
Valdur Ohman. Kõrkküla ehk vene bojaari Vassili Rosladini kivirist. - TUNA 2012, nr 3, lk 53-59
- http://www.arhiiv.ee/public/TUNA/Artiklid_Biblio/OhmannValdur_Korkkula_TUNA2012_3.pdf

Sisestatud: 05.12.2016.

Üldinfo


Paekivist raidkirjadega rist püstitati tee äärde, siin 1590. aastal surmasaanud vene bojaari (aadliku) Vassili Rosladini mälestuseks.

Risti Tallinna poole jääval küljel oli saksa ja Narva-poolsel vanaslaavi kirjas tekst (Valdur Ohman. Kõrkküla ehk vene bojaari Vassili Rosladini kivirist. - TUNA 2012, nr 3, lk 58):

„ЛЬ[т](а) 7098 (=1590)
м(еся)ца фе[враля] ...
на памет с(вя)т(о)го
Сiдора П(е)лус(иис)ко(го)
убиен быс(ть) на се[м] м(е)сте
ра[б] б(о)же[и] Ва[с]илеи
В[о]лод(и)м(и)ро в с(ы)нъ
[Р]осладин. А ...”

Eesti keeles:
„Aastal 7098 (=1590)
veebruari kuus
Püha
Sidori Pelusiiski mälestuspäeval
tapeti sellel kohal
jumalasulane Vassili Volodimiri poeg
Rosladin. A...”

Sisestatud: 15.12.2016.