Close help

Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Koolihooned Tartus Jaani 3/5, Munga 12, Rüütli 20, 18.-19. saj
Mälestise registri number 6917
Mälestise tüüp Kinnismälestis
Mälestise liik ehitismälestis
Arvel 16.09.1997
Registreeritud 16.09.1997
X-koordinaat 659092.04
Y-koordinaat 6474536.11
Mälestise vana number 195
Ava kaardil

Paikvaatlused(7)

Seisund: rahuldav

Paikvaatluse kuupäev: 03.06.21

Menetleja: Tartu Linnavalitsuse muinsuskaitse peaspetsialist, Egle Tamm

Märksõna(9)

Ehitised, Kompleksid, Õppekompleks, Õppehoone, Ehitiste liigid, Elamu, Eramu, Ehitusperioodid, 1711-1840.

Mälestise tunnus


Erinevatest hoonetest koosnev ja erineval ajal ehitatud valdavalt klassitsitliku kujundusega hoonetekompleks on 19. sajandi I poole kooli näide, millel on säilinud algne maht, osaliselt algne ruumijaotus ja detailid.

Sisestatud: 16.03.2011.

Kirjeldus


Hoonetekompleks asub vanalinna keskel vanimas ehitustsoonis. Koolihoonete kompleks hõlmab kvartali Jaani kiriku lõunaküljel: Jaani - Munga - Rüütli tänavad.
Jaani ja Munga tänava nurga maja on lihtsa kujundusega kahekorruseline hoone. Kuramaa printsessi maja kvartali Jaani tänava poolsel küljel on aga detailirohke kujundusega esinduslik maja. Kuramaa printsessi maja keskel asub väheldane kolmnurkfrontoon. Fassaadil asendavad tavapäraseid pilastreid profileeritud raamistusega püstkülikud, mille ülaosast ripuvad alla festoonid (pärjad). Korruste vahel asuvad portreemedaljonid, akende krohvraamistuse all nn tilkornament. Fassaadi ehteks on klassitsistliku kujundusega kahetiivaline välisuks. Hoones on 18. sajandil maalitud laetalad ja lambrii.
Ehitis kompleksi Rüütli tänava poolses osas paikneb kõrgel soklil fassaadi horisontaalset joont rõhutavad profileeritud räästaalune karniis, lai korrustevaheline vahekarniis ja alumise korruse akende joonel jooksev vööndsimss. Lihtsa hoonemahu tõstab esile eenduv keskrisaliit, selle astmikfrontooni all olevat triglüüfide friisi kannab kuus lihtsate kapiteelidega ja baasidega pilastrit korruste vahel on piklikud süvendid. Avatäited on uued, järgivad 19. sajandi kujundusprintsiipe.

Sisestatud: 31.07.2012.

Ajalugu


Hoonetekompleks asub vanalinna keskel vanimas ehitustsoonis. Koolihoonete kompleks hõlmab kvartali Jaani kiriku S-küljel: Jaani - Munga - Rüütli t. Hoonestus kvadraatse õue ümber on kujunenud mitmes järgus 19. sajandi I poolel. Samast ajast kuni tänaseni on kompleks olnud kasutusel koolihoonena.
Koolikvartali Jaani tänava poolsel küljel asus 18. saj. kaks kivimaja. Jaani kiriku poolne elamu ehitati enne 1772. aastat, sai 1775. a. tulekahjus vähe kannatada ja taastati. Maja kuulus 1784. aastast alates Kuramaa printsessile Hedwig E. Bironile, seejärel aadlipreilide pansionaadile ja alates 1804. aastast Tartu kubermangugümnaasiumile. Jaani ja Munga tänava nurgamaja ehitati kohe peale tulekahju 1775. aastal. 1782. aastal asus siia postkontor, hiljem aadlipreilide pansionaat ja 1804. aastast Tartu kubermangugümnaasium. Esialgu hakati Kuramaa printsessi maja ruume kasutama õppetööks, postkontoriruume aga koolitöötajate eluruumidena.
Kompleksi Rüütli tänava poolne osa valmis 1829-1830 (arh G. F. Geist, eh-meister J. G. Granhals), eeskujuks on võetud klassitsistlike tüüpfassaadide kogumiku esinduslikumad näited. Uuest hoonest sai klassidekorpus, enamus ülejäänud kompleksist oli 19. sajandi keskel inspektori, direktori, õpetajate ja kooliteenija korterite ning kanselei päralt.

Sisestatud: 16.03.2011.

Kaitsevööndi ulatus


Lisa 1 mälestise asukoha skeem. Kuna mälestis asub Tartu vanalinna muinsuskaitsealal, siis mälestisele eraldi kaitsevööndit ei määrata (alus Muinsuskaitseseadus § 25 lg 4).

Sisestatud: 20.04.2011.