Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Elamu Tartus Lai 36, 1886. a
Mälestise registri number 6932
Mälestise tüüp Kinnismälestis
Arvel 16.09.1997
Registreeritud 16.09.1997
Mälestise vana number 201
Mälestise liik ehitismälestis

Paikvaatlused(7)

Seisund: rahuldav

Inspekteerimise kuupäev: 29.09.20

Menetleja: Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm

Märksõna(7)

Ehitised, Ehitiste liigid, Elamu, Eramu, Ehitusperioodid, 1711-1840, 1841-1917.

Mälestise tunnus


Elamu Lai 36 on kõrgetasemeline näide Tartu hilisklassitsistlikust arhitektuurist. Hoone interjöör kuulub Tartu esinduslikemate interjööride hulka. Mälestis moodustab osa Tartu vanalinna kui Emajõe Ateena nime kandva linna mõiste sisust.

Sisestatud: 04.12.2008.

Mälestise kirjeldus


Hoonel on kergelt eenduv keskrisaliit, millel paiknevad korintose kapiteelidega pilastrid ja kolmnurkviiluga frontoon. Katuse all kulgeb hammaslõikeline karniis. Alumisel korrusel on rustikamotiivid. Akendel on kolmnurkviiluga karniisid alumisel korrusel, ülemisel korrusel krohvkarniisid. W-küljel on I korruse ulatuses võlvitud laega sissesõit hoovile. Valgmikuga tahveluks paikneb esifassaadi ühel küljel, varasem uks paiknes risaliidi keskosas. Akendel on sambamotiiviga tuuleliist. Hoones on esimesest ehitusjärgust säilinud 18. saj. IV veerandi barokseid siseuksi. Teisest ehk klassitsismiperioodi ehitusjärgust on säilinud mitu rikkalikult kaunistatud ruumi teisel korrusel. Hoones on säilinud suured rikkalike kaunistustega ahjud, 2 klassitsistlikku sammasahju, peatrepi balustraad, puust keerdtrepp jpm. Peahoonega liitub hooviküljel tagasihoidlikuma arhitektuurikeelega õuetiib.
1922. a. läks maja Tartu Ülikoolile.

Sisestatud: 05.12.2008.

Mälestise ajalugu


Ühekordne hoone ehitati tänava äärde varsti pärast 1775. aasta tulekahju, aastatel 1778-1786. Veel 1828. a. revisjoni paiku oli tegemist võlvitud keldriga ühekordse ehitisega. Teise korruse ehitamine toimus ajavahemikus 1828-1855, täpsemalt arvatavasti 1840. aastate alguses, millele viitab nn. Louis XVI stiilis saal ja fassaadi hilisklassitsistlik dekoor. Ehitustöid toimus ka hiljem (1884 maja ühendamine kõrvalhoonega, arh F. Hübbe; 1886 fassaadi muutmine, arh F. Hübbe; 1911 keldri akende suurendamine, ins V. Kessler).

Sisestatud: 13.09.2018.

Kaitsevööndi ulatus


Lisa 1 mälestise asukoha skeem. Kuna mälestis asub Tartu vanalinna muinsuskaitsealal, siis mälestisele eraldi kaitsevööndit ei määrata (alus Muinsuskaitseseadus § 25 lg 4).

Sisestatud: 04.12.2008.