Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Puitelamu Tartus Veski 45, 1901.a.
Mälestise registri number 6972
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 16.09.1997
Registreeritud 16.09.1997
Mälestise vana number K
Liigitus ehitismälestis

Inspekteerimised(7)

Seisund: hea

Inspekteerimise kuupäev: 03.12.18

Menetleja: Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Diana Haapsal

Märksõna(6)

Ehitised, Ehitiste liigid, Elamu, Korterelamu, Ehitusperioodid, 1841-1917.

Mälestise tunnus


20. sajandi algusest pärinev puitdekooriga hoone on iseloomulik näide historitsistlikust puitelamust.

Sisestatud: 02.01.2010.

Mälestise kirjeldus


Hoone fassaadile kavandati frontooniga risaliit, külgseina erkeritorn, teise külgseina veranda. Maja akendele kavandati lukukivi motiiviga kaarsillused. Seda projekti ellu ei viidud. 1902.a. ostis krundi ehitusmeister F. Hübbe, kes projekteeris ja ehitas käesoleva hoone. Hoone valmis 1903. aastal. Koos elamuga ehitati krundile kuur koos selle all asuva võlvitud jääkeldriga. 1907.a. omandas kinnistu F. Peterson. 1910.a. kavandati keldriruumidesse ehitada pood ja sinna pääsemiseks valmistas fassaadi muutmise plaani insener V. Kessler. Muudatust siiski ellu ei viidud. 1921.a. omandasid krundi F. Petersoni pärijad, krundirenti maksti endiselt edasi Tähtvere mõisa omanikule E. von Vulffile. Petersonid repatrieerusid 1939.a. Saksamaale. Pärast sõda olid elamus üürikorterid. Käesoleval ajal tegutseb hoones korp! Revelia.
Ristkülikukujulise põhiplaaniga kahekorruselisel kõrge sokliga hoonel on hooviküljel väljaehitistena kahekorruseline veranda ja trepikoda. Verandal on säilinud algupärased aknaraamid, mis on tugevalt amortiseerunud. Veranda I korruse akende kohal ja II korruse akende all on voodrilaudis paigaldatud vertikaalselt, ülejäänud voodrilaudis on horisontaalse asetusega. Maakividest laotud soklil on akende ümber tellistest raamistus. Korrustevaheline simss, akende ja uste piirdelauad on kaunistatud saelõike ornamentikaga ja nurgaliseenid kujundatud kvadreerituna.

Sisestatud: 02.01.2010.

Mälestise ajalugu


Krunt nr 617T eraldati Tähtvere mõisa maast 1900.a. Selle omandas ehitusmeister C. Bescht, kinnistu plaani koostas maamõõtja H. Valdmann. C. Bescht koostas projekti, millel oli kavandatud kahekorruseline kõrge sokli ja katusekorrusega maja.

Sisestatud: 10.09.2018.

Kaitsevööndi ulatus


Lisa 1 mälestise asukoha skeem. Kaitsevööndi ulatus on 50 m laiune maa-ala mälestise väliskontuurist arvates (muinsuskaitseseaduse § 25 lg 1).

Sisestatud: 15.01.2010.