Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Puitelamu Tartus Veski 47, 19.saj.
Mälestise registri number 6973
Mälestise tüüp Kinnismälestis
Arvel 16.09.1997
Registreeritud 16.09.1997
Mälestise vana number K
Mälestise liik ehitismälestis

Paikvaatlused(5)

Seisund: hea

Inspekteerimise kuupäev: 03.04.18

Menetleja: Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm

Märksõna(6)

Ehitised, Ehitiste liigid, Elamu, Korterelamu, Ehitusperioodid, 1841-1917.

Mälestise tunnus


19. sajandi lõpust pärinev hoone on iseloomulik näide historitsistlikust puitelamust.

Sisestatud: 21.12.2009.

Mälestise kirjeldus


Kahekorruselise L-kujulise põhiplaaniga elamul esifassaadil on külgrisaliit, mille lõpetab profileeritud räästakarniisiga kolmnurkviiluga frontoon. Hoone fassaade ilmestavad tahveldatud nurgaliseenid, aknad on raamistatud profileeritud piirdelaudadega. I korruse akende kohal on karniisid, mille friisid on kaunistatud rombidega. Fassaadid on üle löödud laia laudisega, korruseid eraldab vertikaallaudisest profileeritud simssidega ääristatud vahevöö. Esifassaadi I korruse akende alused pinnad on kaetud vertikaallaudisega. Hooviküljel L-kujulise hoonetiiva kolmnurkviilu all on profileeritud simss analoogselt esifassaadi frontooniga. Hoone viilkatus on kaetud tsingitud valtsplekk-kattega. Keraamilistest laotud korstnapitsidel on katteplekid.
Kuuese ruudujaotusega, ülaosas valgmikuga puitaknad on uuendatud. Esifassaadil on algupärane valgmikuga, kahetiivaline tahveluks, mille tahveldised on kaunistatud puiduornamentidega ja raamistatud profileeritud kreppliistudega.

Sisestatud: 21.12.2009.

Mälestise ajalugu


Krunt eraldati Tähtvere mõisast 1876. a. Hoone ehitati aastatel 1876-1880, projekti autoriks on arvatavasti O. Schröder. 1880. ostis selle Tartu Gümnaasiumi õpetaja R. v. Zeddelmann koos kahekorruselise puuelamuga ja kõrvalhoonetega. Peale II maailma sõja aastaid asus majas Tartu Linna Sanitaar-epidemioloogia jaam, sel aja ehitati osa siseruume ümber.

Sisestatud: 10.09.2018.

Kaitsevööndi ulatus


Lisa 1 mälestise asukoha skeem. Kaitsevööndi ulatus on 50 m laiune maa-ala mälestise väliskontuurist arvates (muinsuskaitseseaduse § 25 lg 1).

Sisestatud: 15.01.2010.