Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Puitelamu Tartus J.Liivi 5, 1907.a.
Mälestise registri number 6985
Mälestise tüüp Kinnismälestis
Arvel 16.09.1997
Registreeritud 16.09.1997
Mälestise vana number -
Mälestise liik ehitismälestis

Paikvaatlused(9)

Seisund: halb

Inspekteerimise kuupäev: 07.11.19

Menetleja: Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm

Märksõna(6)

Ehitised, Ehitiste liigid, Elamu, Korterelamu, Ehitusperioodid, 1841-1917.

Mälestise tunnus


Algupärase fassaadidekooriga säilinud historitsistlik hoone. Kahekorruselist viilkatusega elamut ilmestavad katuseviilu ja korrustevahelise simsi algupäraselt säilinud saelõikedetailid. Kahekorruseline puithoone omab ajaloolist ja arhitektuurilist tähtsust Toometaguse hoonestuse kujunemisloos.

Sisestatud: 13.05.2007.

Mälestise kirjeldus


Kahekorruseline elamu paikneb Tartu vanalinna muinsuskaitsealal. Kahekorruseline rõhtpalkidest ehitatud, viilkatusega hoone on ristküliku kujulise põhiplaaniga. Esifassaadi keskosa on kujundatud risaliidimotiivina, mis lõpeb kolmnurkviiuga. Katuse väljaehituse viilu all on säilinud algupärane historitsistlik saelõikeornament.
Hoone peasissepääsu ees on lai betoontrepp. Puitsammastele toetuv varikatus on kaetud tsinkplekiga. Peasissepääsul on kõrvuti kolm välisust, keskmine juugendliku kujundusega välisuks on algupärane. Ukse ülaosa on klaasidega, alumine pool on tahveldatud. Kõrvalolevad lihtsad tahveluksed pärinevad hilisemast ajast.
Algupärastest detailidest on säilinud profileeritud sarikaotsad, esifassaadil ja S-poolsel külgseinal saelõike mustriga kaunistatud korrustevaheline simss, akende saelõikeornamendiga ümbrislauad.
Hoone fassaadidel on säilinud algne lai profileeritud voodrilaud, hoovikülje verandade seinad on kaetud diagonaalse laudisega. Hoone algsed aknad on nõukogude perioodil arvatavasti vahetatud, verandal on säilinud historitsistlikud kuuese ruudujaotusega aknad.
Hoonet on remonditud 1959.aastal „Kommunaalprojekti” poolt koostatud projekti alusel. Remondi käigus vahetati välisvoodri mädanikust kahjustunud lauad, parandati peasissepääsu ees olevat betoontreppi, krohviti tulemüüri. Siseruumides ehitati kuivkäimlad ümber vesiklosettideks, samuti ehitati planeeringu muudatustest tulenevalt juurde siseseinu. Ehitati kaks uut korstnat. Uuendati veranda ja varikatuse mädanikust kahjustunud detaile.

Sisestatud: 24.04.2009.

Mälestise ajalugu


Hoone on ehitatud 1907. aastal.

Sisestatud: 10.09.2018.

Kaitsevööndi ulatus


Muinsuskaitseseadusest tulenevad kitsendused kehtivad KKT Lisa nr 1 näidatud ulatuses.

Sisestatud: 13.05.2007.