Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Puitelamu Tartus Tiigi 5, 19. saj
Mälestise registri number 6992
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 16.09.1997
Registreeritud 16.09.1997
Mälestise vana number -
Liigitus ehitismälestis

Inspekteerimised(4)

Seisund: rahuldav

Inspekteerimise kuupäev: 25.06.19

Menetleja: Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm

Märksõna(6)

Ehitised, Ehitiste liigid, Elamu, Eramu, Ehitusperioodid, 1841-1917.

Mälestise tunnus


Algupäraste historitsilstlike fassaadidekoori detailidega kahekorruseline puitelamu on tüüpiline näide ning omab ajaloolist ja arhitektuurilist tähtsust Vallikraavi tänava äärsete hoonete kujunemisloos.

Sisestatud: 12.05.2007.

Mälestise kirjeldus


Viilkatusega hoone põhimaht on ristküliku kujulise põhiplaaniga. Katusepaigutus jaotab hoone näiliselt kaheks hooneosaks. W-poolsel hooneosal on katuseviil risti Tiigi tn suunaga, O-poolne hooneosal on ristisuunaga natuke madalam katus. Vallikraavi ja Tiigi tänava poolse katuse viilu all on säilinud algupärased historitsilstlikud saelõikedetailid. Vallikraavi tänava poolsel küljel on detailid enam säilinud.
Algupärastest detailidest on säilinud veel profileeritud sarikaotsad ja saelõike mustriga nurgaliseen hoone O-nurgal. Algsetest akendest on säilinud kivitrepikoja II korruse aken ja Vallikraavi tänava poolne pööningukorruse keskmine aken. Krundil puuduvad piirded.

Sisestatud: 12.05.2007.

Mälestise ajalugu


Kahekorruseline elamu paikneb Tartu vanalinna muinsuskaitsealal. Hoone on ehtatud 19. saj. II poolel. Krundi nr 375 plaani valmistas maamõõtja H.Valdmann. 1908. aastal kinkis med. doktor Georgi Al. von Ettingen oma pojale rudolf Ettingile puust elumaja.
Hoonele koostatud projektidest on säilinud 1924. aastal arhitekt A.Podtschekajevi poolt koostatud „Hr C.Pedraudse poolt Tartus, Tiigi tän 5 asuva oma maja elumajale, elumaja esiküljel oleva kinnise verandale teise korra pealeehituse projekt” ja A.Podtschekajev ja insener F.Eischinsky poolt 1924 koostatud „Paraad kivist trepi ehituse projekt praeguse puutrepi asemel hr C.Pedraudse majas Tiigi tän 5 Tartus”. Nimetatud projektidest lähtudes on hoone akende ülaosad olnud kujundatud historitsismile omaste neogooti kaarte ja ornamentikaga ning aknapiirded viilualuse tuulelauga sarnase saelõikemustriga kaunistatud.

Sisestatud: 10.09.2018.

Kaitsevööndi ulatus


Muinsuskaitseseadusest tulenevad kitsendused kehtivad KKT Lisa nr 1 näidatud ulatuses.

Sisestatud: 12.05.2007.