Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Tartu Maarja kiriku hoone, 1836-1842.a.
Mälestise registri number 7032
Mälestise tüüp Kinnismälestis
Arvel 16.09.1997
Registreeritud 16.09.1997
Mälestise vana number -
Mälestise liik ehitismälestis

Paikvaatlused(5)

Seisund: restaureerimisel

Inspekteerimise kuupäev: 21.01.19

Menetleja: Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm

Märksõna(6)

Ehitised, Ehitiste liigid, Sakraalhoone, Kirik, Ehitusperioodid, 1841-1917.

Mälestise tunnus


19. sajandi keskel ehitatud kirik oli väheesinev klassitsistliku kiriku näide. Esimene eesti koguduse tarbeks ehitatud kirik Tartus.

Sisestatud: 25.05.2005.

Mälestise kirjeldus


Hilisklassitsistlik kiriku ehitusel on lähtutud ülevenemaalistest tüüpfassaadidest. Seinu ilmestasid nurgapilastrid ja lai räästakarniis, portaali rõhutas pilastritele toetuv frontoon. Samu kujundusmotiive oli kasutatud ka astmeliselt aheneva torni juures.Interjöör oli samuti klassitsitlik. Vanemast fassaadikujundusest on tänaseni säilinud kaarsillusega aknad, karniis. Peasissepääsu kohal on karniis, seda ümbritseb krohvraamistus. Interjööris puuduvad nähtavad algsed detailid.

Sisestatud: 25.05.2005.

Mälestise ajalugu


1842. aastal valmis kirik Tartu linnaarhitekt Georg F. W. Geisti projekti järgi. Tartu Maarja kirik oli Tartu esimene eestlaste endi rajatud kirikuhoone. Kiriku ehitust saatis rahanappus ja mitmed Geisti projektis kavandatud üksikasjad teostusid lihtsustatud kujul. Kirik põles 1941. aastal II maailmasõja pommirünnaku ajal . Sõjajärgsel ajal anti hoone Põllumajandusakadeemia kätte ja seejärel kavandati sinna spordisaali. Peafassaadiga külgnev 2-korruseline juurdeehitus ehitati 1961. aastal, kui kirik ehitati ümber I. Kalmeti projekti alusel võimlaks, samal ajal lammutati ka torn. 2008. aastal tagastati hoone Maarja kogudusele.

Sisestatud: 25.05.2005.

Kaitsevööndi ulatus


Lisa 1 mälestise asukoha skeem. Kaitsevööndi ulatus on 50 m laiune maa-ala mälestise väliskontuurist arvates (muinsuskaitseseaduse § 25 lg 1).

Sisestatud: 22.11.2010.

Meedia


Eesti Kirik 05.02.2003, Sirje Semm "Tartu Maarja kirik kuulugu kogudusele"
http://www.eestikirik.ee/tartu-maarja-kirik-kuulugu-kogudusele/
Eesti Kirik 04.01.2006, Liina Raudvassar "Tartu Maarja kirik tagasi õigele omanikule"
http://www.eestikirik.ee/tartu-maarja-kirik-tagasi-oigele-omanikule/
Eesti Kirik 25.03.2008, Lea Jürgenstein "Tartu Maarja kiriku tagasisaamislootused taas suured"
http://www.eestikirik.ee/tartu-maarja-kiriku-tagasisaamislootused-taas-suured/
Eesti Kirik 21.08.2008, Tiiu Pikkur "Maarja kogudus loodab oma kiriku tagasi saada juba septembris"
http://www.eestikirik.ee/21-08-maarja-kogudus-loodab-oma-kiriku-tagasi-saada-juba-septembris/
Eesti Kirik 12.11.2008, Tiiu Pikkur "Maarja kiriku tagastamise küsimus jõuab volikokku"
http://www.eestikirik.ee/maarja-kiriku-tagastamise-kusimus-jouab-volikokku/
Eesti Kirik 14.11.2008, Tiiu Pikkur "Tartu annab Maarja kogudusele endise kirikuhoone"
http://www.eestikirik.ee/tartu-annab-maarja-kogudusele-endise-kirikuhoone/
Eesti Kirik 19.11.2008, Merje Talvik "Tartu Maarja kirik tagastatakse kogudusele"
http://www.eestikirik.ee/tartu-maarja-kirik-tagastatakse-kogudusele/
Eesti Kirik 20.11.2008, Tiiu Pikkur "Maarja kogudus saab kirikuhoone tagasi"
http://www.eestikirik.ee/maarja-kogudus-saab-kirikuhoone-tagasi/
Eesti Kirik 19.08.2009, Mari Paenurm "Tartu Maarja kogudus sai kiriku võtmed kätte"
http://www.eestikirik.ee/tartu-maarja-kogudus-sai-kiriku-votmed-katte/
Eesti Kirik 08.12.2009, Mari Paenurm "Tartu Maarja kogudus sai kirikusse pingid"
http://www.eestikirik.ee/tartu-maarja-kogudus-sai-kirikusse-pingid/
Eesti Kirik 15.12.2010, Mari Paenurm "Ideid Tartu Maarja kiriku sisekujunduseks"
http://www.eestikirik.ee/ideid-tartu-maarja-kiriku-sisekujunduseks/
Tartu Postimees 11.02.2011, Jaan Olmaru "Kogudus alustab Tartu Maarja kiriku taastamist"
http://tartu.postimees.ee/386765/kogudus-alustab-tartu-maarja-kiriku-taastamist
Tartu Postimees 18.06.2011, Jaan Olmaru "Maarja kirik valis välja kolm meeliskavandit"
http://tartu.postimees.ee/474564/maarja-kirik-valis-valja-kolm-meeliskavandit
Tartu Postimees 02.07.2011, Jaan Olmaru "Maarja kiriku konkursi võitis KOKO Arhitektid"
http://tartu.postimees.ee/486736/maarja-kiriku-konkursi-voitis-koko-arhitektid
Eesti Kirik 03.08.2011, Mari Paenurm "Tartu Maarja kirik ootab ülesehitamist"
http://www.eestikirik.ee/tartu-maarja-kirik-ootab-ulesehitamist/
Eesti Kirik 18.01.2012, Mari Paenurm "Tartu Maarja kiriku 170 aastat"
http://www.eestikirik.ee/tartu-maarja-kiriku-170-aastat/
Eesti Kirik 01.05.2013, "Lühiuudised. Sihtasutus pidas koosolekut"
http://www.eestikirik.ee/?p=18088
Tartu Postimees 12.02.2015, Toomas Savi "Toomas Savi : Maarja kirikuhoone kui Tartu spordi varjupaik"
http://tartu.postimees.ee/3088211/toomas-savi-maarja-kirikuhoone-kui-tartu-spordi-varjupaik

Sisestatud: 27.03.2008.