Close help

Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Tori kalmistu
Mälestise registri number 8345
Mälestise tüüp Kinnismälestis
Mälestise liik ajaloomälestis
Arvel 03.11.1997
Registreeritud 03.11.1997
X-koordinaat 547784.14
Y-koordinaat 6482757.83
Mälestise vana number -
Ava kaardil

Mälestise tunnus


Ajastu tüüpiline, hästi säilinud 19.-20.s. pärinevate hauatähiste ning jälgitavate piiridega ja järjepidevalt hooldatud kalmistu.

Sisestatud: 12.10.2006.

Mälestise kirjeldus


Asetseb Pärnumaal Tori vallas, Tori kiriku lähedal. Üldpindala 4,05 ha.
Kalmistu kooseneb kahest osast - luterlaste ja õigeusuliste kalmistutest.
Kalmistu välispiirdeks on maakivikuhjatis, kõrgusega valdavalt 0,4-0,6 m. Kalmistu väravaehitis on tellistest neljapostiline ja moodustatud kahes tasapinnas ning suletavad sepisvõredega. Kalmistul on krohvitud ja värvitud kivikabel (6*8*5,5 m). Kabelisse on viidud elekter.Kalmistul on betoonist välikantsel. Kalmistul asub Vabadussõjas langenud torilaste mälestussammas.
Vanemad kui II maailmasõja lõpphauatähised ja piirded: metallhauatähised -571, sh sepised -282; sepisaiad -35; kivist hauatähised -139.

Sisestatud: 12.10.2006.

Mälestise ajalugu


Luterlaste kalmistu osa rajati 1854.a. , õigeusu kalmistu osa IXX saj. 70-ndatel aastatel. Vabadussõjas langenud torilaste mälestussammas valmistati kujur Starkop´i poolt 1923.a.

Sisestatud: 12.10.2006.

Kaitsevööndi ulatus


Vastavalt Kultuuriministri 04. novembri 2005. a käskkiri nr 316 (RTL 2005, 112, 1729) "Kultuurimälestiseks tunnistamine, kultuurimälestiseks olemise lõpetamine, kaitsevööndi määramine ja mälestise nimetuse muutmine" on kehtestatud ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 21. märtsi 1998. a määrusega nr 13 (RTL 1998, 179/180, 697) arhitektuurimälestiseks tunnistatud ning kultuuriministri 3. juuli 1997. a määrusega nr 37 (RTL 1997, 163/164, 917) ja 26. juuni 2003. a käskkirjaga nr 116 (RTL 2003, 78, 1155) ajaloomälestiseks tunnistatud Tori mõisaansamblisse kuuluvatele hoonetele, kalmistule ja seal paiknevatele mälestusmärkidele:

Sisestatud: 22.11.2006.

Meedia


- Pooleli heakorratööd ehmatasid kalmul käijaid
http://www.parnupostimees.ee/281207/parnuparnumaa/10081239.php

Sisestatud: 02.01.2008.