Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Pöögle-Maie külakooli hoone
Mälestise registri number 8437
Mälestise tüüp Kinnismälestis
Arvel 03.11.1997
Registreeritud 03.11.1997
Mälestise vana number 948
Mälestise liik ajaloomälestis

Paikvaatlused(8)

Seisund: rahuldav

Inspekteerimise kuupäev: 02.03.18

Menetleja: Viljandimaa nõunik, Anne Kivi

Mälestise tunnus


Pöögle-Maie külakooli hoone on ajaloomälestisena kaitse all, kuna 1870. ja 1890. aastatel elas ja töötas seal kirjanik August Kitzberg.

Sisestatud: 07.02.2018.

Mälestise kirjeldus


Hoone on ehitatud pikiteljega edela-kirde suunaliselt. Hoone on ühekorruseline, maakividest vundamendi, ristpalkseinte ja poolkelpkatusega. Seinad on kaetud laudisega. Valdavalt on säilinud algupärane avade paiknemine ja ruumijaotus. Suurem osa avatäidetest ei ole algupärased. Osaliselt on säilinud algupärased puittaladel laudislaed ja puitpõrandad.
Hoonel on mälestustahvel A. Kitzbergile.

Sisestatud: 07.02.2018.

Mälestise asukoha kirjeldus


Hoone paikneb Karksi vallas, Leeli külas, Valga-Uulu maantee ääres.

Sisestatud: 07.02.2018.

Mälestise ajalugu


Pöögle-Maie koolimaja ehitamine kuulub ajajärku, mil Eestimaa ja Liivimaa kubermangudes muutusid koolid ulatuselt ja õppekavadelt ühtlasteks kolmeaastasteks vallakoolideks (aastatel 1856-1885). Koolimaja ehitati 1867. aastal Maie talu asukohta. Pärast uue koolimaja valmimist, 1875. aastal (teistel andmetel 1878. aastal), võeti hoone kasutusele vallamajana. August Kitzberg elas ja töötas Pöögle-Maie külakooli hoones aastatel 1871-1877 ja 1891-1892.
Aastatel 2012-2013 viidi hoones läbi remondi- ja restaureerimistööd.

Sisestatud: 07.02.2018.

Allikad


Pärnoja, R. (2007). Pöögle-Maie külakooli hoone muinsuskaitse eritingimused remont-restaureerimistööde projekti koostamiseks. Muinsuskaitseameti arhiiv A-8126
Kodasma, Jüri (2013). Pöögle-Maie külakooli MK Reg. nr. 8437 remondi-restaureerimistööde muinsuskaitselise järelvalve aruanne. Muinsuskaitseameti arhiiv A-11219
Mändmaa, Raivo (2012). Pöögle-Maie külakooli (MK Reg. nr. 8437) remondi-restaureerimise projekt. Muinsuskaitseameti arhiiv P-16257

Sisestatud: 07.02.2018.