Close help

Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Püha Siimeoni kirik, 1752-55, 1870
Mälestise registri number 8470
Mälestise tüüp Kinnismälestis
Mälestise liik ehitismälestis
Arvel 04.11.1999
Registreeritud 04.11.1999
X-koordinaat 543149.02
Y-koordinaat 6589383.70
Mälestise vana number 795k
Ava kaardil

Paikvaatlused(7)

Seisund: rahuldav

Paikvaatluse kuupäev: 10.11.21

Menetleja: TLPA muinsuskaitse osakonna juhtivspetsialist, Eero Kangor

Märksõna(7)

Ehitised, Ehitiste liigid, Sakraalhoone, Kirik, Ehitusperioodid, 1711-1840, 1841-1917.

Mälestise tunnus


Ilmekas näide 19. sajandi historitsistlikust sakraalhoonest.

Sisestatud: 10.09.2018.

Kirjeldus


Historitsistlikus stiilis, viilkatuse ja laudisega kaetud fassaadiga rõhtpalkidest kirikuhoone. Hoone paikneb piki Ahtri tänava telge esifassaadiga Paadi tänava poole. Avad paiknevad sümmeetriliselt. Avatäited on puidust ja dekoratiivselt kaunistatud. Välisarhitektuuris on kesksel kohal piklik viilkatusega hoonemaht, mille lõpetab põhiplaanilt 5-tahuline apsiid. Kiriku lääneotsas kasvab katusest välja kõrge nelinurkse plaaniga kellatorn, mille lõpetab viilkatusest välja kasvava torniga kiiver, mille lõpus ristiga sibulkuppel. Kellatorn toetub neljale paekivipostile, mille vahel paekivist kaarsillused. Pikihoone lääneosaga ristub enne apsiidi risthoone. Nende ristumiskohal kasvab katusest välja nn. nelinurkse põhiplaaniga tambur, mille kohal kolmnurksete uugimotiividega kelpkatus ja selle keskosas ristiga sibulkuppel. Kiriku peasissepääs jääb kellatorni alla. Kõrvalsissepääs onAhtri tänaval ning teenistuslik sissepääs hoovi pool. Sissepääsude ette jäävad välistrepid on paekivist. Hoone välissinad on koguduseruumi ja altariosas puidust rõhtpalkseinad, mis on väljastpoolt vooderdatud profiillaudisega. Sisekandeseinad on samuti rõhtpalkseinad, mis ümbritsetud dekoratiivlaudadega. Saali lae kandekonstruktsiooni moodustavad võimsad kandetalad. Kirikuhoone asub Tallinna nn vana sadama piirkonnas Admiraliteedi basseini naabruses. Aja jooksul on tunduvalt vähenenud kiriku juurde kuuluva krundi suurus ja täielikult on muutunud tänavate võrk.

Sisestatud: 14.01.2015.

Ajalugu


Legendi järgi ehitati esimene kirikuhoone merre vajunud laeva põhjale millalgi 18. sajandi alguses, kuid kindlad teated kirikuhoone ja Siimeoni koguduse kohta pärinevad alles 18. sajandi keskpaigast. Vene mereväelastest koosnevat õigeuskliku kogudust mainitakse esmakordselt aastatel 1744-1745, kuid teenistusi peeti siis kiriku asemel kasarmus. Uue hoone ehitamisega alustati tõenäoliselt 1752. aasta paiku ja kiriku sisseõnnistamiseni jõuti 1755. aastal. Valminud hoone väljanägemise kohta kirjeldused puuduvad. 1870. aastal ehitati algne Siimeoni kirik arhitekt Merkulovi projekti järgi ümber. 1871. aastal valmis kiriku uus ikonostaas, mille autoriks oli kunstnik Mursanov. 19. sajandi viimastel aastakümnenditel tehti kirikus veel mitmeid remonttöid ja ümberehitusi. 1883. aastal valmis kiriku kõrval asuv kahekorruseline kivist elumaja. 1892. aastal ehitati kinnistule veel väike puust abihoone. 1899. aastal ehitati kõrgemaks kellatorn ja lisati rõdu. Endine Vene mereväe kogudus tegutses kirikus kuni 1919. aastani. Seejärel tegutses kirikus eesti õigeusu kogudus. Siimeoni kiriku ehk Püha Siimeoni ja Anna kiriku kogudus suleti 1963. aastal. Kellatorn ja tabuuri torn lammutati, ikonostaas ja muu sakraalatribuutika viidi osaliselt Nevski katedraali, osaliselt läks kaduma. Pärast koguduse sulgemist 1963. aastal seisis pühakoda mõned aastad kasutuseta. 1970. aastatel hakati hoonet kasutama spordisaalina. Eelnenud ümberehitustööde käigus lammutati lõplikult kellatorn, eraldati vaheseintega pearuumist ja lõunalööv ning eemaldati fassaadidelt ristid. 1987. aastast alates oli kirikuhoone nelipühakoguduse Immaanuel käsutuses. 2002. aastal tagastati kirik õigusjärgsele Siimeoni kogudusele. Tänaseks on kirik põhjalikult renoveeritud, restaureerimis- ja taastamistööd toimusid aastatel 2000-2004. 2008. aastast lisati altariruumile Dolores Hoffmanni poolt kujundatud vitraažaknad. Kiriku tamburi seintel olemas olnud tahvliväljadele kinnitati 2009.-2010. aastatel ikoonimaalija Alkis Kepolase projekti järgi teostatud ikoonid. 2012. aastal jõudis lõpule kiriku piirdeaia taastamine.

Sisestatud: 14.01.2015.

Arhiivimaterjalid TKVA-s


Arhiivimaterjalid Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna arhiivis
n. 9, s. 267. Siimeoni ja Hanna kirik. Arhitektuuriajaloolised eritingimused
n. 9, s. 913B. Siimeoni ja Hanna kirik. Värviuuringud. Tehnilise seisukorra hinnang. Eelarve
n. 9, s. 913C. Siimeoni ja Hanna kirik . Pikihoone siseviimistluse uuringud ja restaureerimise ettepanekud
n. 9, s. 913A. Siimeoni ja Hanna kirik. Kiriku restaureerimis-eskiisprojekt
n. 9, s. 942. Siimeoni ja Hanna kirik. Avatäited
n. 9, s. 1043C. Siimeoni ja Hanna kirik. Kellatorni taastamise arhitektuursed tööjoonised
n. 9, s. 1043A. Siimeoni ja Hanna kirik. Restaureerimise tehniline projekt
n. 9, s. 1043B. Siimeoni ja Hanna kirik. Kellatorni taastamise konstruktiivsed tööjoonised
n. 9, s. 1044. Siimeoni ja Hanna kirik. Fassaadi välisviimistluse pass
n. 9, s. 1045. Siimeoni ja Hanna kirik. Katuse konstruktiivsed tööjoonised
n. 9, s. 1203. Siimeoni ja Hanna kirik. Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem
n. 9, s. 1323. Siimeoni ja Hanna kirik. Dendrokronoloogiline dateering
n. 9, s. 1595B. Siimeoni ja Hanna kirik. Restaureerimistööde II etapp. Aruanne
n. 9, s. 1595A. Siimeoni ja Hanna kirik. Interjööri restaureerimise projekt
n. 9, s. 1741. Siimeoni ja Hanna kirik. Kiriku üldelektripaigaldise teostusprojekt
n. 9, s. 2314. Siimeoni ja Hanna kirik. Sammaste ja rõdu taastamise arhitektuursed tööjoonised
n. 9, s. 2574. Siimeoni ja Hanna kirik Fassaadielementide restaureerimise tööjoonised
n. 9, s. 3230. Siimeoni ja Hanna kirik. Altariruumi ja tamburi ajaloolise viimistluse konserveerimise aruanne
n. 9, s. 3829. Siimeoni ja Hanna kirik . Sisekliima uuringute ja viimistlusproovide aruanne
n. 9, s. 3863B Siimeoni ja Hanna kiriku territooriumi heakorrastustööde projekt. Sajuvee eemaldamine.
n. 9, s. 3863A. Siimeoni ja Hanna kiriku maa-ala piirdeaia restaureerimise põhiprojekt
n. 9, s. 3989. Siimeoni ja Hanna kirik. Tornialuste ruumide restaureerimise põhiprojekt
n. 9, s. 3990. Siimeoni ja Hanna kiriku territooriumi heakorrastustööde projekt. Sajuvee eemaldamine-A / Vertikaalplaneerimine-B
n. 9, s. 5718. Siimeoni ja Hanna kiriku territooriumi heakorrastustööd ning sajuvee eemaldamine. Põhiprojekt
n. 9, s. 6095. Siimeoni ja Hanna kirik. Interjööri seintele uute maalide paigaldamise projekt
n. 9, s. 6663. Siimeoni ja Hanna kirik. Kiriku maa-ala piirdeaia restaureerimise põhiprojekt
n. 9, s. 6678. Siimeoni ja Hanna kirik. Interjööri seintele uute maalingute paigaldamise aruanne
n. 9, s. 7717. Siimeoni ja Hanna kirik . Piirdeaia restaureerimine
n. 9, s. 7790. Siimeoni ja Hanna kirik. Piirdeaia restaureerimise M/K aruanne.
n. 9, s. 8979. Siimeoni ja Hanna kirik. Kiriku restaureerimistööde kalkulatsioon
n. 9, s. 10351. Siimeoni ja Hanna kirik. Materjalide uuringud ajaloolise krohvi kinnitamiseks, aruanne
n. 5, s. 346 Siimeoni apostlik õigeusu kogudus. Kirjatoimik
n. 12, s. 84. Siimeoni ja Hanna kirik.

Sisestatud: 17.11.2017.

Allikad


Pantelejev, A. (1988). Püha Siimeoni ja Anna apostliku õigeusu kiriku lühike ajalooline ülevaade. ERA. T-76.1.12500 [www]
http://register.muinas.ee/public.php?menuID=archivalmaterial&action=view&id=5988 (08.01.2015).
EAÕK Tallinna õiglase Siimeoni ja naisprohvet Hanna kirik. Restaureerimise tehniline projekt (2002). Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti arhiiv n9 1043-A.

Sisestatud: 14.01.2015.

Meedia


"Siimeoni kirik sai viimaks kella tagasi", artikkel, 09.05.2002, Eesti Päevaleht
"Tallinna Siimeoni kirik sai kuldmuna ja -risti", artikkel, 09.07.2002, Postimees
"Siimeoni kiriku fassaad sai uue ilme", artikkel, 25.11.2002, Eesti Päevaleht
"Siimeoni kiriku tippu tõsteti uus kellatorn", artikkel, 06.06.03, Eesti Päevaleht
"Siimeoni kirik sai kellatorni", artikkel, 06.06.03, Linnaleht
"Siimeoni kirik sai uue kellatorni", artikkel, 25.06.03, Eesti Kirik
"Siimeoni kiriku torn on taastatud", artikkel, 14.10.03, Eesti Päevaleht
"Siimeoni kiriku torn sai valmis", artikkel, 17.10.03, Linnaleht
"Ahtri tänava kiriku fassaad korras", artikkel, 08.10.04, Pealinn
"Muinasjutt ühe vana kiriku taassünnist", artikkel, 30.03.2005, Äripäev
"Lõpmatus kriibib hinge", artikkel, 30.03.2005, Äripäev
http://et.wikipedia.org/wiki/Tallinna_P%C3%BCha_Siimeoni_ja_Hanna_kirik

Sisestatud: 19.05.2011.