Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Haiglahoone Roosikrantsi t. 2A fassaadid, 1904. a.
Mälestise registri number 8543
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 04.11.1999
Registreeritud 04.11.1999
Mälestise vana number 831k
Liigitus ehitismälestis
Ehitisregistri ehitis hoone (101023673)

Inspekteerimised(2)

Seisund: hea

Inspekteerimise kuupäev: 10.08.16

Inspektor: TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Timo Aava

Märksõna(7)

Ehitised, Ehitiste liigid, Ühiskondlik hoone, Ravihoone, Haiglahoone, Ehitusperioodid, 1841-1917.

Mälestise tunnus


Tegemist on spetsiaalselt haiglaks ehitatud, arhitekt Erwin Bernhardi projekteeritud, historitsistliku hoone näitega.

Sisestatud: 21.08.2018.

Mälestise kirjeldus


Hoone koosneb kolmest põhikorrusest, soklikorrusest ja hiljem väljaehitatud katusekorrusest. Hoone esi- ja tagafassaad on liigendatud risaliitidega. Hoonel on kõrge soklikorrus, laotud puhta vuugiga paekiviplokkidest. Lääne- ja idafassaadi sokli välisavad järgivad üldist fassaadi geomeetriat ja on lahendatud monoliitsete segmentkaar sillustega. Põhjakülje sokliavad on ülejäänud fassaadijaotusest horisontaalselt ja vertikaalselt nihkes. Kõik põhjafassaadi sokliavad on lahendatud ümarkaarsillusega. Hoone seinad on analoogselt sokliga laotud puhta vuugiga paekiviplokkidest. Tagasiastuva katusekorruse välisseinad on kaetud tumehalli krohviga. Hoone neli risaliiti paiknevad hoone nurkades ja on erineva laiuse ja sügavusega. Edelanurgas paiknev risaliit on lahendatud apsiidiga. Hoone välisavad on lahendatud segmentkaarsillustega, lõunasse jääv trepikoja püstaku välisavad ümarkaarsillustega. Roosikrantsi fassaadi välisavade teljestik on ebasümmeetriline (3+2). Teljestiku katkestuse kohas on II ja III korruse kõrguselt dekoratiivne vertikaalnišš, mis on kujundatud karniisi ja hammasfriisiga, ülal odaotsa meenutava motiiviga. Hoone põhja- ja lõunaküljel on kolme põhikorruse tasandil trapetsi põhiplaaniga lodžad. Lodžade avad on lahendatud fassaadis segmentkaarega. Katusekorruse avad järgivad olemasolevat fassaadigeomeetriat, avad on valdavalt ilma segmentkaareta. Hoone kõik avatäited on uued, võrreldes algse projektiga on raamijaotused lihtsustatud. Lõunasse jääval trepikoja püstaku frontoon on kompositsioon kolmnurk- ja astmikfrontoonist. Hoone karniisid on kujundatud tagasihoidliku profiiliga, idafassaadi karniisidele on lisatud hammasfriis. Kirdenurgas, peapääsu kohal olev karniis on kujundatud ümarkaarfriisiga. Tornid on rippkonsoolidel, ruudukujulise põhiplaani ja murtud telkkiivriga. Hoone katus on lahendatud mitmetasandilise kelpkatusena, kaetud valtsplekiga. Ehitise olukord on hea.

Sisestatud: 21.08.2018.

Mälestise asukoha kirjeldus


Hoone asub Tallinnas, Kesklinna linnaosas, Vabaduse platsi vahetus läheduses, aadressiga Roosikrantsi tänav 2a.

Sisestatud: 21.08.2018.

Mälestise ajalugu


14. sajandi teisel poolel rajati praeguse Roosikrantsi 2a kinnistu territooriumile ja lähialale Püha Barbara kalmistu. Püha Barbara oli Tallinna üks vanematest ja suurematest kalmistutest. Kalmistu ala hõlmas peale Roosikrantsi 2a kinnistu ka Roosikrantsi 4, 6 ja Kaarli pst. 3 hoovialad. Pole teada millal kalmistu oma tegevuse lõpetas, samuti ei ole teada midagi käsitletava kinnistu hoonestuse kohta 18. ja 19. sajandil. 20. sajandi alguses omandas kinnistu kirurg W.G. Greiffenhagen, kes rajas sinna oma erakliiniku. Hoone projekti autoriks oli arhitekt Erwin Bernhard, projekt kinnitati 1902. aastal, hoone valmis aastal 1904. Hoones tegutses nõukogude ajal Harjumäe haigla. 1971. aastal ehitati ruumipuuduse tõttu välja katusekorrus, ümberehituse käigus tõsteti nii räästa- kui ka harjajoont. Aastatel 1989-1996 seisis hoone kasutuseta, 1997. aastal koostati arhitektuuribüroo Alver Trummal Arhitektid OÜ poolt hoonele rekonstrueerimisprojekt, millega muudeti varasem kasutusotstarve majutusasutuseks. Kunagist kalmistu nime kandev hotell tegutseb hoones tänaseni.

Sisestatud: 30.11.2012.