Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi A/s A.M.Luther Vineeri- ja Mööblivabriku töötajate elamu Vana-Lõuna t. 31, 1922. a.
Mälestise registri number 8591
Mälestise tüüp Kinnismälestis
Arvel 13.11.1999
Registreeritud 13.11.1999
Mälestise liik ehitismälestis
Ehitisregistri ehitis elamu (101027580)

Paikvaatlused(2)

Seisund: rahuldav

Inspekteerimise kuupäev: 01.11.16

Menetleja: TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Timo Aava

Märksõna(10)

Ehitised, Kompleksid, Tootmiskompleks, Elamu, Korterelamu, Ehitiste liigid, Elamu, Korterelamu, Ehitusperioodid, 1918-1939.

Mälestise tunnus


Endine Vineeri- ja Mööblivabriku a/s A. M. Luther töötajate elamu, on valminud ajastu tuntuimate arhitektide Herbert Johansoni ja Eugen Habermanni spetsiaalselt vabriku jaoks välja töötatud elamutüüpide alusel. Korterelamu kuulub arhitektuuriliselt terviklikku, samal ajal ehitatud ja sarnase välimusega hoonete ansamblisse.

Sisestatud: 13.09.2018.

Mälestise kirjeldus


Elamut katab sakmeliste keraamiliste katusekividega kõrge kelpkatus, mida ääristab perimetraalne nõgusa profiiliga karniis. Sissepääsu kohal on projektil nii tänava- kui hoovipoolsel küljel poolringikujuline vintskap, mille aknale joonistab raamistus A-tähe või krooni laadse motiivi. Esikülje algne vintskap kõrvaldati ilmselt katusealuse korruse välja ehitamisega, kui kõigile külgedele lisati rohmakad uugid (hoovi pool on ühe suure asemel 2 väiksemat). Tänavapoolsel fassaadil I korrusel mõlemal pool ust 2, II korrusel keskmistega samal joonel veel 2 ruudukujulist akent (vertikaalselt kaheks ja omakorda ruudukesteks jaotatud). I korruse tänavapoolsete akende ees traditsionalistlikku ilmet võimendavad südamekujulise avausega luugid. Hoovipoolne sein meenutab teostunud kujul tüübi A fassaadi: II korruse keskel on vaid lai trepikoja aken, I korrusel mõlemal pool ust ruudukujuline aken, neile lisanduvad pisikesed 1 ruudu suurused aknad. II korruse korteriaknad on, erinevalt projektist, viidud otsaseintele, kus on aknad ka tänavapoolses osas (tüübi A projektil avanevad korteriaknad ka II korruse hooviseina). I korruse suuremate akende all simsilaadsed eendid. Kõiki II korruse aknaid ääristavad tumedad profileeritud piirdeliistud. Kui I korruse aknad astuvad seinapinnast sissepoole, siis II omad on seinaga samal tasapinnal. Hoone Vana-Lõuna 31 (nagu ka Vana-Lõuna 35) trepikoda läbib kogu maja, avanedes ka hoovipoolsele küljele. Nii tänava- kui hoovipoolne välisuks liigendub kolmeks profileeritud raamistuses tahvliks. Projektil on portaali ette kavandatud kivist trepiaste. Hoovi pool on see praegugi olemas, kuid esifassaadi uks avaneb otse kõnniteele – kultuurikiht on sellest 80 aastaga u. 10 cm võrra kõrgemale tõusnud. Tänavapoolse sissepääsu kohal on uksest veidi laiem madal rõhtne framuug, mille raamistus jaguneb kolmeks reas paiknevaks ovaaliks (nagu ka Vana-Lõuna 35). Mõlema välisukse kohal on simsilaadne eend, mida katab plekist veelaud. Elamu Vana-Lõuna 31 projektil on I korrusel kaks 2-toalist ja II korrusel kaks paari ruutmeetri võrra suuremat 3-toalist korterit. 1960. aastate keskpaigas on välja ehitatud eluhoone katusealune korrus, kuhu lisandus veel 2 korterit. Praegu on elumajas kokku 6 korterit. 1920. aastatel tehase töötajatele ehitatud elamu kohta tähelepanuväärselt olid kõikidesse korteritesse ette nähtud tualetid, samuti panipaigad. Aknad on I korruse korterites kahele, II korrusel kolmele poole, võimaldades päikesevalgusel eri päeva- ja aastaaegadel maksimaalselt tubadesse jõuda. Koos eluhoonetega projekteeriti väike 1-kordne kivist krohvitud abihoone, ukse ja kahe samasuguste luukidega aknaga, viilkatusega; hoone mõlemale küljele liituvasse püstlaudisega pikka tiiba pidid jääma ühised kuurid (12 ust). Vana-Lõuna 33 taga paiknev kiviosa on ka alles, samuti puust tiib Vana-Lõuna 35 taga. Et valdavalt ehitati Tallinnas tollal 1–2-kordseid puumaju, on Vana-Lõuna t. kivist korterelamute näol tegu omas ajas mitmeti silmapaistvate ja vormiliselt edumeelsete näidetega. Võrreldes elamutega Vana-Lõuna 21, 23 ja 25 oli selle grupi majades oluliselt enam mugavusi, puudutagu see isikliku tualeti olemasolu, korterite suurust või akende avanemist mitmesse suunda. Sarnane välisilme ning esimestest väiksem maht ei viita sellistele hierarhilistele erinevustele kuidagi. Samas olid need, vabrikus kõrgemal kohal olevatele töötajatele ja ametnikele suunatud korterid ühe maja piires (tubade erinevast arvust hoolimata) vasttärganud demokraatlikule riigile kohaselt võrdlemisi sarnaste heade tingimustega. Märkimist väärib ka, et priviligeeritud kortermajad Vana-Lõuna 31, 33 ja 35 olid Luteri vabriku klubi vahetus läheduses, samal ajal, kui kööktubadega kortermajade naabruses paiknesid tööstusrajatised.

Sisestatud: 13.09.2018.