Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Peeter Suure Merekindluse valmimata rannakaitsepatarei nr. 1 kaks süvendit, 1916. a.
Mälestise registri number 8863
Mälestise tüüp Kinnismälestis
Arvel 20.11.1997
Registreeritud 20.11.1997
Mälestise liik ehitismälestis

Paikvaatlused(3)

Seisund: rahuldav

Inspekteerimise kuupäev: 03.10.13

Menetleja: Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa

Märksõna(9)

Ehitised, Kompleksid, Militaarkompleks, Militaarrajatis, Ehitiste liigid, Militaarehitis, Militaarrajatis, Ehitusperioodid, 1841-1917.

Mälestise tunnus


1913-1917 kindlusrajatiste tervikkompleksi kuuluv ehitis, ajastutüüpiline fortifikatsiooni näide.

Sisestatud: 08.08.2007.

Mälestise kirjeldus


Patarei nr. 1 juures valmisid ainult 2 süvendit, raiutud paekihtidesse 10 m sügavuselt 50 x 40 m. Esimene on tuletornist 300 m lõunas, teine sellest samal liinil veel 200 m edasi.

Sisestatud: 18.09.2008.

Mälestise ajalugu


Ehitatud 1916.a. Patarei nr. 1 (14-tolliline Romanovite patarei) asus klindineemikul Suurupi Ülemise majaka juures, sellega ühisel põhja-lõuna joonel. Valmis ehitati ainult süvendid.

Sisestatud: 09.08.2007.

Kaitsevööndi ulatus


Mälestise kaitsevöönd on 50 m laiune maa-ala mälestise väliskontuurist arvates (Muinsuskaitseseadus § 25 lg 1).

Sisestatud: 16.02.2009.

Kaitsevööndi ulatus


Muinsuskaitseseaduse § 25 lõigete 1 ja 2 alusel ja arvestades Teie soovi ehitus- ja muude tööde teostamiseks Teile kuuluval kinnistul Harku vallas Suurupi külas (katastriüksuse nr 19801:001:1942), millel asub arhitektuurimälestis Peeter Suure Merekindluse valmimata rannakaitsepatarei nr 1 kaks süvendit (kultuurimälestiste riikliku registri reg nr 8863), teeb Muinsuskaitseamet järgmised leevendused mälestise kaitsevööndis:
1. Arhitektuurimälestise kaitsevööndisse ehitiste püstitamisel arvestada, et need ei asuks mälestise välispiirile lähemal kui 30 meetrit. Ehitusprojekt tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseametiga.
2. Mälestist võib piirata vaid osaliselt. Vastavalt muinsuskaitseseaduse § 26 lg 2-le tuleb mälestiseni tagada vaba juurdepääs vähemalt jalgrajaga päikesetõusust loojanguni, samuti tuleb tagada mälestise vaadeldavus.

Sisestatud: 16.02.2009.