Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Peeter Suure Merekindluse Harku sõjaväelinnaku kasarmu, 1913. a.
Mälestise registri number 8891
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 20.11.1997
Registreeritud 20.11.1997
Liigitus ehitismälestis

Inspekteerimised(5)

Seisund: halb

Inspekteerimise kuupäev: 13.03.19

Menetleja: Harjumaa nõunik, Heli Tomps

Märksõna(9)

Ehitised, Kompleksid, Militaarkompleks, Elamu, Ehitiste liigid, Elamu, Korterelamu, Ehitusperioodid, 1841-1917.

Mälestise tunnus


1913-1917 kindlusrajatiste tervikkompleksi kuuluv ehitis.

Sisestatud: 22.01.2008.

Mälestise kirjeldus


Igal kaitsepositsioonil oli oma linnak, kus esialgu elasid ehitajad, hiljem ka sõjaväelased. Hooned paiknesid lähitagalas, vaevalt mõnesaja meetri kaugusel eesliinist. Harku sõjaväelinnak annab hea pildi sellisest kompleksist. Ümber nelinurkse paraadplatsi asuvad ühekorruselised hooned - kasarmu, komandandi ja ohvitseride elamu, saun-pesumaja-leivatöökoda (majandushoone). Kompleksi kuulub ka jääkelder. Hooned on säilinud ja suhteliselt vähe ümber ehitatud (v.a. majandushoone). 1918. aasta kevadel, kui sõjaväelinnak läks Saksa okupatsioonivägede kätte, rajati sinna vangilaager. Saksa vägede lahkudes võttis linnaku üle Eesti Vabariik ning kasutas seda samuti kinnipidamiskohana (teadaolevalt 1920. aastatest naiste vangilaagrina). Nõukogude perioodil kuulusid hooned Harku sovhoosile.

Kasarmu on ristkülikulise põhiplaaniga ühekorruseline ja viilkatusega puithoone. Laudvoodriga viimistletud fassaad on liigendatud keskse ja nurgarisaliitidega. Kõrged ja sihvakad aknad on paigutatud sümmeetriliselt. Siseruume jaotab piki maja kulgev keskne koridor.

Sisestatud: 10.04.2008.

Mälestise ajalugu


1913 ehitati Harku mõisa karjaaitade juurde Peeter Suure Merekindluse Harku kindlusobjektide soldatitele roodukasarmu. See paiknes koos kõrval asuva kivist köögiga põhja pool riviõppuseväljakut, lõuna pool paiknesid komandandi ja ohvitseride elamu ning nende vahel tellistest ja paekivist jääkelder.

Sisestatud: 10.04.2008.

Kaitsevööndi ulatus


Kuna mälestiseks tunnistamise õigusaktis ei ole kaitsevööndit kehtestatud on mälestise kaitsevööndiks 50 m laiune maa-ala mälestise väliskontuurist või piirist arvates.

Sisestatud: 22.01.2008.