Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kultusekivi
Mälestise registri number 9232
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 21.11.1997
Registreeritud 21.11.1997
Mälestise vana number 40-k
Liigitus arheoloogiamälestis

Inspekteerimised(3)

Seisund: hea

Inspekteerimise kuupäev: 25.10.05

Menetleja: Muinsuskaitseameti Jõgevamaa vaneminspektor, Helju Sihver

Märksõna(1)

Arheoloogia, Kultuspaigad, Kultusekivi.

Mälestise tunnus


Tehislikud lohud kivil. Teaduslikku informatsiooni sisaldav arheoloogiline kultuurkiht kivi vahetus ümbruses.

Sisestatud: 18.09.2013.

Mälestise kirjeldus


Kivi lõhutud neljaks tükiks. Algselt on kivi olnud suhteliselt lameda laega, punakas – hallika värvusega, õige tugeva koostisega graniit. Kivi lääne- ja põhjaküljed on olnud järsud, lõuna poolne külg on mattunud pinnasese. Lamedal kivilael on olnud sujuv langus põhja poolt lõuna suunas, kusjuures kõrgem ala on asunud kivi loodenurgas. Kultuskivi pikkus on algselt olnud tõenäoliselt 1,9 m, laius 1,85 m, põhjapoolne kõrgus 0,6 m, ümbermõõt umbes 7 m (mõõt on ligikaudne, kuna kivi on lõhutud mitmeks tükiks). Suhteliselt hästisäilinud, ilmekad lohud asuvad kivi kõrgemast osast peamiselt lõuna ja kagu pool, just kivilae kõrgemal osal. Kirdepool asus kivist lahtimurdunud tükk, mille algne väliskülg oli mattunud mullasse. Viimase väljakaevamisel tulid nähtavale lohud. Kuigi muistis on tugevasti lõhutud, ei ole kivilae pind eriti lagunenud, mainida võiks vaid edelaküljel murenenud 30 x 35 cm ala. Kivi on lõhutud neljaks tükiks, mis enamasti on säilinud oma algsel kohal, vaid kirdepoolne tükk paikneb eraldi kõrval. Enam on säilinud kivi loodeosa, kuid põhjakülge läbiv horisontaalne lõhe ähvardab muistist edasise lagunemisega (Mälestise kirjeldus on koostatud mälestise passi põhjal).

Sisestatud: 18.09.2013.

Mälestise asukoha kirjeldus


Kultusekivi asub endise jaotuse järgi Tartumaal, Palamuse kihelkonnas. Kultusekivi paikneb Kassinurme mägedes, linnusest „Kassinurme Kalevipoja säng“ (mälestis reg nr 9233) ligikaudu 200 m ida suunas. Maastikuliselt asub kultusekivi sulglohkude vahel asuvas võsastunud seljaku kergelt põhja suunas kaldjal alal.

Sisestatud: 18.09.2013.

Mälestise ajalugu


Analoogselt teiste kultuskividega on muistis dateeritav I at eKr. Muistist on mainitud koduloo – alases kirjanduses (vt J. Karma, E. Teder. Palamuse ja Oskar Luts. Tln. 1975, lk 13; Kas tunned maad. Tln. 1965, lk 507). Kultuskivi õnnestus arheoloog A. Lavil tihedast võsast üles leida 25.04.1979. a (vt A. Lavi inspektsiooniaruannet Ajaloo Instituudis). Muistise passis olev kirjeldus on tehtud A. Lavi ja E. Haiba poolt 12.08.1998. a. Mälestisele on koostanud passi 1999. a aprillis arheoloog A. Lavi (Mälestise ajalugu on koostatud mälestise passi põhjal).

Sisestatud: 18.09.2013.

Kaitsevööndi ulatus


Kinnismälestise kaitsevööndi moodustab 50 meetri laiune maa-ala mälestise väliskontuurist või piirist arvates.

Sisestatud: 18.09.2013.

Aruanded


Lavi, A. 1983-1987. Uusi muinasmälestisi Palamuse kihelkonna aladelt.

Sisestatud: 20.09.2010.

Üldinfo


Kultusekivi (tänapäevasem termin: lohukivi) on kivi, millesse on tehtud üks või mitu peamiselt ümmargust (harvem ovaalset) lohku. Lohkude läbimõõt on tavaliselt 3-10 cm, sügavus 0,5-5 cm. Lohkude põhi on enamasti kausikujuliselt kumer. Ümmarguste lohkude tegemine kividesse ja kaljudesse on kultuurinähtus, mis on tuntud üle maailma. Meie lähinaabruses (Skandinaavias) hakati lohke kaljudesse tegema juba neoliitikumis, peamiselt siiski koos kaljujooniste tegemisega pronksiajal. Eestis teatakse lohukive praegu umbes 1750. Kõige rohkem on lohukive leitud Põhja-Eestist, vähem Saaremaalt ning vaid üksikuid Lõuna-Eestist. Lohukivide tegemise aja määramine on problemaatiline – lohk ise ei ole dateeritav ja lohukivide ümbruse uurimisel leitav ei pruugi olla seotud konkreetselt lohkude tegemisega. Siiski on lohukive peetud Eestis pronksiaegseks kultuurinähtuseks (1800-500 a. eKr), kuna neid on leitud peamiselt samadelt aladelt kui pronksiaegsete inimeste matmispaiku – kivikirstkalmeid. Teiste muinasaegsete mälestiseliikidega sellist sidet pole võimalik leida. Lohku peetakse naise (või naisjumaluse) tunnuseks (sootunnuseks). Lohkude tegemist kivisse seostatakse viljakusekultusega, kuna kivid paiknevad toonasele maaviljelusele sobilikes piirkondades (vt Lang. V. 2007. Baltimaade pronksi- ja rauaaeg. Tartu. Lk 67-69).

Sisestatud: 18.09.2013.