Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kiviaja asulakoht
Mälestise registri number 9834
Mälestise tüüp Kinnismälestis
Arvel 01.12.1997
Registreeritud 01.12.1997
Mälestise vana number -
Mälestise liik arheoloogiamälestis

Paikvaatlused(1)

Seisund: rahuldav

Inspekteerimise kuupäev: 07.05.10

Menetleja: Läänemaa nõunik, Kalli Pets

Märksõna(1)

Arheoloogia, Elupaigad, Asulakoht.

Mälestise tunnus


Arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.

Sisestatud: 09.02.2010.

Mälestise kirjeldus


Elamisjäljed peitusid 5-10 cm paksuses kõvaks tambitud söeseguses mullas. Seal leidus rohkesti tules rabedaks põlenud kive ning looma- ja kalaluid. Leiti ka metsseakihvast lõiketera, kuuseoksamotiiviga savinõukild, tulekivitükk, viljahõõrumiskivide katkendeid ja hoolikalt lihvitud kiltkivist talb. Luude analüüs näitas, et peale metsloomade, lindude ja kalade olid asunike toidulaual ka hüljes ning koduloomad. Asula suurus jäi esialgu selgitamata. Leiumaterjal on hoiul Ajaloomuuseumis.

Sisestatud: 09.02.2010.

Mälestise asukoha kirjeldus


Asub Kaseküla külatuumikust 500-700 m edela pool vanal NS suunalisel loodusliku rannavalli põhjatipus.

Sisestatud: 09.02.2010.

Mälestise ajalugu


Asulakiht avastati 1973. a kivikirstkalmet kaevates selle matmispaiga alt. Kaevamistööd kulgesid arheoloog Mati Mandeli juhendamisel. Leiumaterjali põhjal dateeriti 2. aastatuhande keskpaika või II poolde eKr, niisiis vanemasse pronksiaega.

Sisestatud: 09.02.2010.

Üldinfo


Kivikalmete rajamise traditsioon sai Eesti alal alguse pronksiajal ja kestis kuni muinasaja lõpuni, seega üle 2000 aasta. Pae- ja raudkividest rajatud kalmete ehitusstiil ja surnuga ümberkäimise tavad muutusid aegade jooksul märgatavalt. Kalmerajatised olid ümara või nelinurkse põhiplaaniga. Mõned sisaldasid eraldi kividest laotud keskset kirstu, teised jälle mitte ja nende peale oli kantud kõrgem või madalam kivikuhjatis. Surnuid on maetud põletamata ja põletatult, samuti võib olla toimunud ümbermatmisi. Surnutele on erinevatel aegadel kaasa pandud mitmesuguseid asju: hauapanuseid on vahel olnud rohkem, vahel vähem.

Sisestatud: 07.01.2015.