Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Asulakoht
Mälestise registri number 9910
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 01.12.1997
Registreeritud 01.12.1997
Mälestise vana number 190-k
Liigitus arheoloogiamälestis

Inspekteerimised(1)

Seisund: hea

Inspekteerimise kuupäev: 22.04.11

Menetleja: Läänemaa nõunik, Kalli Pets

Märksõna(1)

Arheoloogia, Elupaigad, Asulakoht.

Mälestise tunnus


Arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.

Sisestatud: 06.12.2011.

Mälestise kirjeldus


Muinasasula kultuurkiht hõlmab ca loode kagu suunas 170 m ja kirde-edela suunas ca 190 m suuruse ala Ainuvälja talu ümbruses. Asulakohta läbib ida-läänasuunaline põllutee, mis viib talu juurest lautadeni. Suuremaid puid leidub taluhoonete ümbruses, mujal lage tasane maa.
Endine talu peremees on aastate jooksul kogunud hulgaliselt leide.

Sisestatud: 06.12.2011.

Mälestise asukoha kirjeldus


Muistis asub Vatla mõisa poole viivast teest ca 150 m kagus, umbes 900 m enne mõissüdamikku. Asulakohast teisele poole maanteed jäävad Vatla kalmed.

Sisestatud: 06.12.2011.

Kaitsevööndi ulatus


Mälestise kaitsevööndi moodustab 50 meetri laiune maa-ala mälestise väliskontuurist või piirist arvates. Kaitsevööndi piirid on nähtavad maa-ameti kaardil.

Sisestatud: 06.12.2011.

Üldinfo


Asulakohtadeks nimetatakse paiku, kus on kompaktselt säilinud otsesele elutegevusele viitav arheoloogiline kultuurkiht: ehitiste ja kollete jäänused, esemed, toidujäänused jne. Mõni asulakoht on kasutusel olnud lühiajaliselt, teine aastasadu. Kui kiviaja külad ja laagripaigad rajati peamiselt veekogude äärde, siis edaspidi on elukoha valik sõltunud karjakasvatuseks ja põlluharimiseks sobilikest maadest. Varase põlluharimise ajal otsiti üles kergesti haritavad maad, kuid need kurnati kiiresti ära, mistõttu jäid neis paigus asuladki lühiajaliseks. Varasel rauaajal valitud elupaigad on sageli paiknenud juba samal kohal praeguste küladega. Keskmisel rauaajal aga olid asulad sageli linnuste vahetus läheduses. Hilise rauaaja ja keskaja asustuspilt on olnud üsna sarnane. Suur maastiku ümberkorraldus ja paljude, sageli juba muinasajal rajatud külade likvideerimine jääb 18.–19. sajandisse, kui rajati suured mõisapõllud ja krunditi talud.

Sisestatud: 05.01.2015.