Euroopa Liit
Euroopa Regionaalarengu Fond
Eesti tuleviku heaks

Tartu Ülikool, arheoloogia osakond, Jakobi 2, Tartu, tel 7 375 653

Üldandmed

Muistiseliik pärimus: muu veekogu

Asukohaandmed

Aadress (vana) Võrumaa, Karula, Ähijärve
Aadress Võru maakond, Antsla vald, Ähijärve

Kohapärimus

ERA II 245, 93 (2)
RKM II 173, 15 (6)
RKM II 308, 311 (1)
RKM II 394, 17/8 (4)
RKM II 394, 72/4
RKM II 401, 639 (46)
ERA II 79, 625/6 (6)
EKLA, f 199 m 30, 106/8
ERA II 259, 198/9 (15)
E 54627
ERA II 243, 494 (14)
H I 9, 664 (102)
H I 9, 705 (130)
H I 9, 705 (130)
H II 24, 172 (43)