Euroopa Liit
Euroopa Regionaalarengu Fond
Eesti tuleviku heaks

Tartu Ülikool, arheoloogia osakond, Jakobi 2, Tartu, tel 7 375 653

Üldandmed

Muistiseliik ristikivi

Asukohaandmed

Aadress (vana) Setomaa, Seto (EE), Velna (Vel´nä; Velnä; Navelino)
Aadress Võru maakond, Setomaa vald, Podmotsa
Asukoht Mihlki (Mäeotsa) talust 200 m loodes. Juurik 2014

Kohapärimus

FAM 247, (9)