Euroopa Liit
Euroopa Regionaalarengu Fond
Eesti tuleviku heaks

Tartu Ülikool, arheoloogia osakond, Jakobi 2, Tartu, tel 7 375 653

Üldandmed

Muistiseliik pärimus: koht

Asukohaandmed

Aadress (vana) Tartumaa, Sangaste, Kurevere
Aadress Valga maakond, Otepää vald, Kurevere
Asukoht Pöörämäe talu maal. Ehrlich 2015

Kohapärimus

ERA II 242, 309/11 (4)