Euroopa Liit
Euroopa Regionaalarengu Fond
Eesti tuleviku heaks

Tartu Ülikool, arheoloogia osakond, Jakobi 2, Tartu, tel 7 375 653

Üldandmed

Muistiseliik pärimus: puu

Asukohaandmed

Aadress (vana) Võrumaa, Urvaste, Sõmerpalu
Aadress Võru maakond, Võru vald, Sõmerpalu
Asukoht Raudsepa talu krundis. KK 1927

Kohapärimus

ERA II 259, 291 (2)
EKLA, f 199 m 30, 49 (a)