Euroopa Liit
Euroopa Regionaalarengu Fond
Eesti tuleviku heaks

Tartu Ülikool, arheoloogia osakond, Jakobi 2, Tartu, tel 7 375 653

Üldandmed

Muistiseliik ristikivi

Asukohaandmed

Aadress (vana) Setomaa, Seto (EE), Palo (Palu; Borok)
Aadress Võru maakond, Setomaa vald, Palo
Asukoht Küla kõrval nurmel. ERA 1940

Kohapärimus

ERA II 267, 595/6 (1)