Euroopa Liit
Euroopa Regionaalarengu Fond
Eesti tuleviku heaks

Tartu Ülikool, arheoloogia osakond, Jakobi 2, Tartu, tel 7 375 653

Arheoloogilise ja pärimusliku kohainfo andmebaasi hakkas Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi arheoloogia kabinet koostama 2000. aastal. Kogu Eesti ala hõlmava andmekogu eesmärgiks on koondada  infot muististe ja arheoloogiliste juhuleidude kohta. Kohaandmed rajanevad kihelkondlikul, mitte tänapäevasel haldusjaotusel ning ajaloolistel, 1977.  aasta haldusreformi eelsetel külanimedel

Kohtade moodulis vastab iga kirje mingile kohale maastikul. Iga koht omab unikaalset ID-koodi. „Kohad“ kujutavad endast olemasoleva teabe kodeerijapoolset  tõlgendust ning uue info lisandumisel võivad hinnangud muutuda.

Andmebaasis on võimalik teha otsinguid kõikide lahtrite järgi. Tärn (*) võimaldab otsida tühje, trellid (#) täidetud lahtreid. Sorteerida saab vaid nimekirja tabelipäises antud lahtriliikide järgi.

Andmebaas ei ole valmis. Andmeid sisestatakse ja süstematiseeritakse jooksvalt, mistõttu info pidevalt uueneb. Rohkem on tegeletud ajaloolise Võru-, Seto-, Tartu-, Viljandi- ja Pärnumaa alaga.

Küsimuste ja ettepanekutega saab pöörduda:

TÜ ajaloo ja arheoloogia instituut, arheoloogia kabinet

Jakobi 2-211, Tartu

Telefon: 737 5653; 5518521

E-mail: riina.juurik@ut.ee

Koha ID Liik Vana mk Khk Vana küla Uus vald Rahvapärane kohanimi
2455 asulakoht Võrumaa Põlva Miiaste Põlva vald
2456 kääbas Võrumaa Põlva Kiisa Põlva vald
2460 jäljekivi Võrumaa Põlva Tsopa Võru vald
2470 asulakoht Setomaa Seto (EE) Vasla (Vas´lä; Vaslä; Grihnevo) Setomaa vald
2480 jäljekivi Võrumaa Kanepi Tiksi Kanepi vald Karl XII kivi
2481 pärimus: mägi Võrumaa Kanepi Kaagvere Kanepi vald Kohtumägi
2487 juhuleid Võrumaa Urvaste Järvere (?) Võru vald
2488 pärimus: kivi Võrumaa Kanepi Sirvaste Kanepi vald Kalevipoja kivi; Lootsikukivi
2489 pärimus: mägi Võrumaa Kanepi Kõlleste Kanepi vald Krapsimägi; Krampsimägi; Krapi mägi
2498 pärimus: mägi Võrumaa Kanepi Erastvere Kanepi vald Keldrimägi
2501 linnamägi Võrumaa Räpina Kureküla Räpina vald Liinamägi
2502 asulakoht Võrumaa Räpina Orava/Kassilaane Räpina vald
2503 asulakoht Võrumaa Räpina Naha Räpina vald
2505 asulakoht Võrumaa Räpina Tooste Räpina vald
2506 kääbastik Võrumaa Räpina Jaanikeste Räpina vald
2507 kääbastik Võrumaa Räpina Jaanikeste Räpina vald
2508 kääbas Võrumaa Räpina Nulga Räpina vald
2540 asulakoht Võrumaa Räpina Jõepera Kastre vald
2564 pärimus: mägi Võrumaa Räpina Kuuksi Räpina vald Kuuksi sõja vallid
2571 pärimus: koht Setomaa Seto (EE) Beresje (Peresje; Peresi) Setomaa vald Salusaar; Salosaar
2573 asulakoht Tartumaa Sangaste Puka Elva vald
2574 maahaudkalmistu Tartumaa Sangaste Puka Elva vald Kuubamägi (Koopamägi)
2581 linnamägi Tartumaa Sangaste Linnamäe/Kibena Elva vald
2582 kivikalme(d) Tartumaa Sangaste Puka Elva vald
2583 maahaudkalmistu Tartumaa Sangaste Tollari/Vaardi Elva vald
2584 asulakoht Tartumaa Sangaste Tollari Elva vald
2591 maahaudkalmistu Tartumaa Sangaste Puka Otepää vald Kabelimägi
2595 asulakoht Tartumaa Sangaste Ädu Otepää vald
2597 maahaudkalmistu Tartumaa Sangaste Pringi Otepää vald Kabelimägi; Kalmeti mägi
2601 püha: kompleks Tartumaa Sangaste Pringi Otepää vald Ohvrimägi
2619 pärimus: koht Võrumaa Räpina Nohipalu Räpina vald
2620 tee Võrumaa Räpina Nohipalu Räpina vald
2621 pärimus: koht Võrumaa Räpina Vinso Räpina vald
2623 märgikivi Võrumaa Räpina Meeksi Kastre vald
2625 kivikalme(d) Tartumaa Sangaste Vaalu Otepää vald Jaani kiriku ase
2627 maahaudkalmistu Tartumaa Sangaste Mäeküla Otepää vald Kabelimägi; Kooljamägi
2628 kivikalme(d) Tartumaa Sangaste Keeni Otepää vald
2629 linnamägi Tartumaa Sangaste Mäeküla Otepää vald
2631 maahaudkalmistu Tartumaa Sangaste Riste II Otepää vald Kabelimägi; Koopamägi
2633 kivikalme(d) Tartumaa Sangaste Priipalu Valga vald Juudapalu; Juudalinn; Juudalinna palu
2636 maahaudkalmistu Tartumaa Sangaste Õlatu Valga vald
2639 kivikalme(d) Tartumaa Sangaste Õlatu Valga vald Kirikuase
2643 märgikivi Võrumaa Räpina Võõpsu Räpina vald
2650 püha: kivi Tartumaa Sangaste Kurevere Otepää vald Kihukivi
2651 maahaudkalmistu Tartumaa Sangaste Kurevere Otepää vald Kabelimägi
2653 asulakoht Tartumaa Sangaste Tiidu Otepää vald
2661 asulakoht Tartumaa Sangaste Lauküla Otepää vald
2662 maahaudkalmistu Tartumaa Sangaste Uniküla Valga vald Sõgelsepa kirik
2664 kivikalme(d) Tartumaa Sangaste Uniküla Valga vald Makke kirik
2673 asulakoht Võrumaa Põlva Villa Võru vald