Euroopa Liit
Euroopa Regionaalarengu Fond
Eesti tuleviku heaks

Tartu Ülikool, arheoloogia osakond, Jakobi 2, Tartu, tel 7 375 653

Arheoloogilise ja pärimusliku kohainfo andmebaasi hakkas Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi arheoloogia kabinet koostama 2000. aastal. Kogu Eesti ala hõlmava andmekogu eesmärgiks on koondada  infot muististe ja arheoloogiliste juhuleidude kohta. Kohaandmed rajanevad kihelkondlikul, mitte tänapäevasel haldusjaotusel ning ajaloolistel, 1977.  aasta haldusreformi eelsetel külanimedel

Kohtade moodulis vastab iga kirje mingile kohale maastikul. Iga koht omab unikaalset ID-koodi. „Kohad“ kujutavad endast olemasoleva teabe kodeerijapoolset  tõlgendust ning uue info lisandumisel võivad hinnangud muutuda.

Andmebaasis on võimalik teha otsinguid kõikide lahtrite järgi. Tärn (*) võimaldab otsida tühje, trellid (#) täidetud lahtreid. Sorteerida saab vaid nimekirja tabelipäises antud lahtriliikide järgi.

Andmebaas ei ole valmis. Andmeid sisestatakse ja süstematiseeritakse jooksvalt, mistõttu info pidevalt uueneb. Rohkem on tegeletud ajaloolise Võru-, Seto-, Tartu-, Viljandi- ja Pärnumaa alaga.

Küsimuste ja ettepanekutega saab pöörduda:

TÜ ajaloo ja arheoloogia instituut, arheoloogia kabinet

Jakobi 2-211, Tartu

Telefon: 737 5653; 5518521

E-mail: riina.juurik@ut.ee

Koha ID Liik Vana mk Khk Vana küla Uus vald Rahvapärane kohanimi
3073 maahaudkalmistu Tartumaa Rõngu Tammiste Elva vald Kalmumägi; Taremägi
3075 kabeli/kirikuase Tartumaa Rõngu Tammiste Elva vald
3078 asulakoht Tartumaa Rõngu Tammiste Elva vald
3081 maahaudkalmistu Tartumaa Rõngu Kahu Elva vald Kalmemägi; Võllamägi
3089 asulakoht Tartumaa Rõngu Kõduküla Elva vald
3091 asulakoht Tartumaa Rõngu Kõduküla Elva vald
3096 põllujäänused Tartumaa Rõngu Kõduküla Elva vald
3097 keskaegne linnus Tartumaa Rõngu Suure-Rõngu Elva vald
3098 maahaudkalmistu Tartumaa Rõngu Rõngu Elva vald Hiugemägi; Hingemägi
3100 linnamägi Tartumaa Rõngu Purtsi Elva vald
3102 pärimus: mägi Tartumaa Rõngu Rootsi Elva vald Rootsimägi
3107 maahaudkalmistu Tartumaa Rõngu Pühaste Elva vald Mulgi kabel; Kabelimägi
3108 lohukivi Tartumaa Rõngu Pühaste Elva vald
3115 kivikalme(d) Tartumaa Rõngu Pühaste Elva vald
3116 kivikalme(d) Tartumaa Rõngu Pühaste Elva vald
3117 kivikalme(d) Tartumaa Rõngu Pühaste Elva vald
3118 kivikalme(d) Tartumaa Rõngu Pühaste Elva vald
3126 maahaudkalmistu Tartumaa Rõngu Elva vald Käärmanni mägi
3129 maahaudkalmistu Tartumaa Rõngu Atra Elva vald
3130 maahaudkalmistu Tartumaa Rõngu Palamuste Elva vald Juudamägi
3138 maahaudkalmistu Tartumaa Otepää Kureküla Elva vald Ristimägi
3139 maahaudkalmistu Tartumaa Rõngu Koruste Elva vald
3140 kalme Tartumaa Rõngu Koruste Elva vald Pangamäed
3147 maahaudkalmistu Tartumaa Rõngu Koruste Elva vald Kalmemägi
3148 kivikalme(d) Tartumaa Rõngu Koruste Elva vald
3155 maahaudkalmistu Tartumaa Rõngu Raigaste Elva vald Kabelimägi
3157 tee Tartumaa Rõngu Astuvere Elva vald Rootsimäe sõjatee
3165 jäljekivi Tartumaa Rõngu Kalmeküla Elva vald Saatana jalajäljega kivi
3172 pärimus: mägi Võrumaa Räpina Linte Räpina vald Kõnnumägi
3176 pärimus: mägi Tartumaa Rannu Lapetukma Elva vald Kaaprimägi
3179 kivikalme(d) Tartumaa Rannu Vehendi Elva vald
3182 tee Tartumaa Rannu Noorma Elva vald
3191 pärimus: mägi Võrumaa Põlva Eoste/Kitseroo Põlva vald Vahimägi
3196 pärimus: mägi Tartumaa Puhja Mõisanurme Elva vald
3209 pärimus: mägi Tartumaa Nõo Elva Nõo vald Röövlimägi
3211 kirikuaed Tartumaa Otepää Otepää Otepää vald
3216 pärimus: muu veekogu Võrumaa Karula Lüllemäe Valga vald Raudjärv
3391 kivirist Setomaa Seto (EE) Suurõ-Serga (Suure-Serga; Serga) Setomaa vald
3392 püha: mägi Harjumaa Kose Saueaugu Kose vald Hiiemägi
3669 maahaudkalmistu Harjumaa Kose Saueaugu Kose vald Surnumägi
3992 maahaudkalmistu Viljandimaa Tarvastu Maltsa Tõrva vald Kalmetu pedastik
4039 tee Pärnumaa Saarde Reinse (Reintse; Tõõtsi); Seru Saarde vald Sõjatee
4092 püha: kivi Viljandimaa Helme Ala Tõrva vald
4093 püha: allikas Viljandimaa Helme Helme Tõrva vald Arstiallik; Arstiallikas; Helme allikas; Arstle allikas
4094 püha: allikas Viljandimaa Helme Helme Tõrva vald Pärliallik; Pärliallikas; Helme allikas; Helmede allikas
4095 pelgupaik Viljandimaa Helme Helme Tõrva vald Põrguhauad; Helme koopad
4096 püha: kivi Viljandimaa Helme Helme Tõrva vald Orjakivi; Istekivi; Orjalapse kivi
4097 kirikuaed Viljandimaa Helme Kirikuküla Tõrva vald
4098 maahaudkalmistu Viljandimaa Helme Patküla (Koorküla) Tõrva vald
4099 pelgupaik Viljandimaa Helme Koorküla Tõrva vald Kullamägi