Euroopa Liit
Euroopa Regionaalarengu Fond
Eesti tuleviku heaks

Tartu Ülikool, arheoloogia osakond, Jakobi 2, Tartu, tel 7 375 653

Arheoloogilise ja pärimusliku kohainfo andmebaasi hakkas Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi arheoloogia kabinet koostama 2000. aastal. Kogu Eesti ala hõlmava andmekogu eesmärgiks on koondada  infot muististe ja arheoloogiliste juhuleidude kohta. Kohaandmed rajanevad kihelkondlikul, mitte tänapäevasel haldusjaotusel ning ajaloolistel, 1977.  aasta haldusreformi eelsetel külanimedel

Kohtade moodulis vastab iga kirje mingile kohale maastikul. Iga koht omab unikaalset ID-koodi. „Kohad“ kujutavad endast olemasoleva teabe kodeerijapoolset  tõlgendust ning uue info lisandumisel võivad hinnangud muutuda.

Andmebaasis on võimalik teha otsinguid kõikide lahtrite järgi. Tärn (*) võimaldab otsida tühje, trellid (#) täidetud lahtreid. Sorteerida saab vaid nimekirja tabelipäises antud lahtriliikide järgi.

Andmebaas ei ole valmis. Andmeid sisestatakse ja süstematiseeritakse jooksvalt, mistõttu info pidevalt uueneb. Rohkem on tegeletud ajaloolise Võru-, Seto-, Tartu-, Viljandi- ja Pärnumaa alaga.

Küsimuste ja ettepanekutega saab pöörduda:

TÜ ajaloo ja arheoloogia instituut, arheoloogia kabinet

Jakobi 2-211, Tartu

Telefon: 737 5653; 5518521

E-mail: riina.juurik@ut.ee

Koha ID Liik Vana mk Khk Vana küla Uus vald Rahvapärane kohanimi
4100 maahaudkalmistu Viljandimaa Helme Koorküla Tõrva vald Lüllemägi
4101 asulakoht Viljandimaa Helme Asu Tõrva vald
4117 maahaudkalmistu Viljandimaa Helme Koorküla Tõrva vald Kalmetemägi
4118 kivikalme(d) Viljandimaa Helme Kähu Tõrva vald Naba mägi
4119 kivikalme(d) Viljandimaa Helme Kähu Tõrva vald Vahrete
4120 püha: kivi Viljandimaa Helme Kähu (Mäeküla) Tõrva vald Helgikivi
4121 kivikalme(d) Viljandimaa Helme Möldre Tõrva vald
4122 lohukivi Viljandimaa Helme Möldre Tõrva vald
4123 lohukivi Viljandimaa Helme Möldre Tõrva vald
4124 linnamägi Viljandimaa Helme Patküla/Tõrva linn Tõrva vald Tansumägi; Tantsumägi
4125 asulakoht Viljandimaa Helme Patküla/Tõrva linn Tõrva vald
4126 kivikalme(d) Viljandimaa Helme Taagepera Tõrva vald Vahrete
4127 kivikalme(d) Viljandimaa Helme Taagepera Tõrva vald
4128 maahaudkalmistu Viljandimaa Helme Taagepera Tõrva vald
4129 kivikalme(d) Viljandimaa Helme Pilpa Tõrva vald Kirikuase; Kirikumägi
4130 asulakoht Viljandimaa Helme Aitsra Tõrva vald
4131 püha: kivi Viljandimaa Helme Aitsra Tõrva vald
4132 maahaudkalmistu Viljandimaa Helme Hummuli Tõrva vald Kalmemägi; Rootsi kalme
4134 järveasula Viljandimaa Helme Koorküla (Jeti) Tõrva vald Koorküla Valgjärv; Vaiküla parv
4135 kivikalme(d) Viljandimaa Helme Jeti Tõrva vald Kalme värat
4136 püha: mets/salu/puud Viljandimaa Helme Jeti Tõrva vald Lindsi saarik; Lintsisaarik; Linsi saarik; Hiielohk; Ohvrilohk
4137 kivikalme(d) Viljandimaa Helme Jeti Tõrva vald
4140 asulakoht Viljandimaa Helme Piiri Tõrva vald
4141 asulakoht Viljandimaa Helme Puide Tõrva vald
4161 maahaudkalmistu Viljandimaa Helme Leebiku Tõrva vald
4162 maahaudkalmistu Viljandimaa Helme Liva Tõrva vald Saajamägi
4163 püha: kivi Viljandimaa Helme Lõve Tõrva vald
4164 kivikalme(d) Viljandimaa Helme Liva Tõrva vald
4166 maahaudkalmistu Viljandimaa Helme Riidaja Tõrva vald Surnumägi
4173 pärimus: mägi Viljandimaa Helme Puide Riiumägi
4190 kivikalme(d) Viljandimaa Helme Põrga Viljandi vald
4191 maahaudkalmistu Viljandimaa Helme Põrga Viljandi vald
4193 kivikalme(d) Viljandimaa Helme Kannuküla Viljandi vald
4201 kivikalme(d) Viljandimaa Helme Kärstna Viljandi vald Rilli kivistik; Rilli kivestik
4332 pärimus: muu veekogu Viljandimaa Helme Jeti Kokajärv
4336 pärimus: kivi Viljandimaa Helme
4342 keskaegne linnus Viljandimaa Helme Helme Tõrva vald Kantsimägi
4373 tee Viljandimaa Helme Jeti Rüütlisild; Schwedengang
4374 tee Viljandimaa Helme Hummuli
4380 pärimus: koht Viljandimaa Helme Kalme Põrguaugud
4415 jäljekivi Viljandimaa Helme Kirikuküla
4416 pärimus: mägi Viljandimaa Helme Helme Keldrimägi
4419 pärimus: koht Viljandimaa Helme Taagepera
4428 tee Viljandimaa Helme Kulli
4458 pärimus: kivi Viljandimaa Helme Tõrva linn
4576 pärimus: mägi Võrumaa Karula Aruküla Rõuge vald Pillemägi
4702 asulakoht Viljandimaa Pilistvere Rõstla Põltsamaa vald
4703 püha: puu Viljandimaa Pilistvere Rõstla Põltsamaa vald Pöndi hiiepärn
4704 asulakoht Viljandimaa Pilistvere Räsna Põltsamaa vald
4705 asulakoht Viljandimaa Pilistvere Vitsjärve Põltsamaa vald