Euroopa Liit
Euroopa Regionaalarengu Fond
Eesti tuleviku heaks

Tartu Ülikool, arheoloogia osakond, Jakobi 2, Tartu, tel 7 375 653

Arheoloogilise ja pärimusliku kohainfo andmebaasi hakkas Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi arheoloogia kabinet koostama 2000. aastal. Kogu Eesti ala hõlmava andmekogu eesmärgiks on koondada  infot muististe ja arheoloogiliste juhuleidude kohta. Kohaandmed rajanevad kihelkondlikul, mitte tänapäevasel haldusjaotusel ning ajaloolistel, 1977.  aasta haldusreformi eelsetel külanimedel

Kohtade moodulis vastab iga kirje mingile kohale maastikul. Iga koht omab unikaalset ID-koodi. „Kohad“ kujutavad endast olemasoleva teabe kodeerijapoolset  tõlgendust ning uue info lisandumisel võivad hinnangud muutuda.

Andmebaasis on võimalik teha otsinguid kõikide lahtrite järgi. Tärn (*) võimaldab otsida tühje, trellid (#) täidetud lahtreid. Sorteerida saab vaid nimekirja tabelipäises antud lahtriliikide järgi.

Andmebaas ei ole valmis. Andmeid sisestatakse ja süstematiseeritakse jooksvalt, mistõttu info pidevalt uueneb. Rohkem on tegeletud ajaloolise Võru-, Seto-, Tartu-, Viljandi- ja Pärnumaa alaga.

Küsimuste ja ettepanekutega saab pöörduda:

TÜ ajaloo ja arheoloogia instituut, arheoloogia kabinet

Jakobi 2-211, Tartu

Telefon: 737 5653; 5518521

E-mail: riina.juurik@ut.ee

Koha ID Liik Vana mk Khk Vana küla Uus vald Rahvapärane kohanimi
5637 maahaudkalmistu Tartumaa Võnnu Sarakuste Kastre vald Munkade surnuaed; Veskimägi
5647 pärimus: mägi Tartumaa Võnnu Uniküla Kastre vald Kullamägi
5648 pärimus: mägi Tartumaa Võnnu Uniküla Kastre vald Käremägi
5661 püha: allikas Tartumaa Võnnu Poka Kastre vald Põrguvaluläte
5664 püha: kompleks Tartumaa Võnnu Mäletjärve Kastre vald Annemägi; Kulbimägi
5665 püha: allikas Tartumaa Võnnu Mäletjärve Kastre vald Silmaläte; Silmaallik; Palsi allik; Palsiläte
5669 linnamägi Tartumaa Võnnu Melliste Kastre vald Lingutusmägi; Kalevipoja säng
5670 maahaudkalmistu Tartumaa Võnnu Melliste Kastre vald
5672 maahaudkalmistu Tartumaa Võnnu Mäksa Kastre vald
5673 asulakoht Tartumaa Võnnu Mäksa Kastre vald
5676 kabeli/kirikuase Tartumaa Võnnu Veskimäe Kastre vald Kabelikurm; Kabeliorg
5678 maahaudkalmistu Tartumaa Võnnu Kaarlimõisa Kastre vald
5680 kalme Tartumaa Võnnu Kastre Kastre vald Pähnimägi
5681 asulakoht Tartumaa Võnnu Kastre Kastre vald
5682 püha: mets/salu/puud Tartumaa Võnnu Kastre Kastre vald Pähnimägi; Hiiemets
5683 maahaudkalmistu Tartumaa Võnnu Võõpste Kastre vald
5686 maahaudkalmistu Tartumaa Võnnu Kägari Kastre vald Kabelimägi; Kabeliküngas
5689 maahaudkalmistu Tartumaa Võnnu Tamme/Olli Kastre vald
5708 kirikuaed Tartumaa Võnnu Võnnu Kastre vald
5709 püha: kompleks Tartumaa Võnnu Võnnu Kastre vald
5710 kivikalme(d) Tartumaa Võnnu Võnnu Kastre vald Suitsumägi; Äärumägi; Salumägi
5719 märgikivi Tartumaa Võnnu Terikeste Kastre vald
5723 asulakoht Tartumaa Võnnu Lääniste Kastre vald
5727 linnamägi Tartumaa Võnnu Lääniste Kastre vald Liinamägi; Kalevipoja säng
5729 maahaudkalmistu Tartumaa Võnnu Lääniste Kastre vald Ütskomägi; Ütsko nina
5730 kääbastik Tartumaa Võnnu Lääniste Kastre vald Kargajapalo
5733 kääbastik Tartumaa Võnnu Lääniste; Kõnnu Kastre vald Kääbastepealne
5734 kivikalme(d) Tartumaa Võnnu Kõnnu Kastre vald Ropkahaud; Rahahaud
5742 tee Tartumaa Võnnu Kõnnu Kastre vald Ainasoo tii
5744 pärimus: mägi Tartumaa Võnnu Võnnu Kastre vald Kilgimägi; Vooremägi
5810 maahaudkalmistu Tartumaa Võnnu Agali Kastre vald Ristimägi
5811 asulakoht Tartumaa Võnnu Agali Kastre vald
5824 püha: puu Tartumaa Võnnu Kurista Kastre vald Nutumänd; Leinamänd
5830 asulakoht Tartumaa Kodavere Pala Peipsiääre vald
5836 asulakoht Tartumaa Kodavere Sassukvere Peipsiääre vald
5842 pärimus: mägi Tartumaa Kodavere Kirtsi Peipsiääre vald Madumägi
5843 maahaudkalmistu Tartumaa Kodavere Assikvere Peipsiääre vald Sõjakabel
5845 püha: kompleks Tartumaa Kodavere Assikvere Peipsiääre vald Hiitemägi; Hiiemägi; Iie mägi; Iite mägi; Hiiede kerik; Hiiede kujud; Hiite kaev; Hiiepuud; Hiiekased
5846 tee Tartumaa Kodavere Assikvere Peipsiääre vald Sõjatee
5847 asulakoht Tartumaa Kodavere Assikvere Peipsiääre vald
5848 kääbastik Tartumaa Kodavere Nautrasi Mustvee vald
5850 pärimus: koht Tartumaa Kodavere Raatvere Peipsiääre vald
5851 asulakoht Tartumaa Kodavere Raatvere Peipsiääre vald
5852 rauasulatuskoht/sepatööpaik Tartumaa Kodavere Raatvere Peipsiääre vald
5853 maahaudkalmistu Tartumaa Kodavere Raatvere Peipsiääre vald Kalmemägi
5864 maahaudkalmistu Tartumaa Kodavere Ranna Peipsiääre vald
5873 püha: puu Tartumaa Kodavere Ranna Peipsiääre vald
5878 maahaudkalmistu Tartumaa Kodavere Sääritsa Peipsiääre vald Rootsi sõjamatuse koht
5914 maahaudkalmistu Tartumaa Võnnu Ahunapalu Kastre vald Kabelimägi; Tasa kapõl; Tasakappõl
5932 mõisaase Tartumaa Võnnu Kaagvere Kastre vald