Euroopa Liit
Euroopa Regionaalarengu Fond
Eesti tuleviku heaks

Tartu Ülikool, arheoloogia osakond, Jakobi 2, Tartu, tel 7 375 653

Arheoloogilise ja pärimusliku kohainfo andmebaasi hakkas Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi arheoloogia kabinet koostama 2000. aastal. Kogu Eesti ala hõlmava andmekogu eesmärgiks on koondada  infot muististe ja arheoloogiliste juhuleidude kohta. Kohaandmed rajanevad kihelkondlikul, mitte tänapäevasel haldusjaotusel ning ajaloolistel, 1977.  aasta haldusreformi eelsetel külanimedel

Kohtade moodulis vastab iga kirje mingile kohale maastikul. Iga koht omab unikaalset ID-koodi. „Kohad“ kujutavad endast olemasoleva teabe kodeerijapoolset  tõlgendust ning uue info lisandumisel võivad hinnangud muutuda.

Andmebaasis on võimalik teha otsinguid kõikide lahtrite järgi. Tärn (*) võimaldab otsida tühje, trellid (#) täidetud lahtreid. Sorteerida saab vaid nimekirja tabelipäises antud lahtriliikide järgi.

Andmebaas ei ole valmis. Andmeid sisestatakse ja süstematiseeritakse jooksvalt, mistõttu info pidevalt uueneb. Rohkem on tegeletud ajaloolise Võru-, Seto-, Tartu-, Viljandi- ja Pärnumaa alaga.

Küsimuste ja ettepanekutega saab pöörduda:

TÜ ajaloo ja arheoloogia instituut, arheoloogia kabinet

Jakobi 2-211, Tartu

Telefon: 737 5653; 5518521

E-mail: riina.juurik@ut.ee

Koha ID Liik Vana mk Khk Vana küla Uus vald Rahvapärane kohanimi
7690 püha: kivi Pärnumaa Saarde Kõveri Saarde vald
7691 maahaudkalmistu Pärnumaa Saarde Mõisaküla/Asuja Saarde vald
7693 maahaudkalmistu Pärnumaa Saarde Kolbergi Häädemeeste vald
7695 maahaudkalmistu Pärnumaa Saarde Viisireiu Saarde vald
7696 püha: kivi Pärnumaa Saarde Uuluta Saarde vald
7697 maahaudkalmistu Pärnumaa Saarde Rauliste Saarde vald
7698 püha: mägi Pärnumaa Saarde Rauliste Saarde vald Emandimägi; Emanda mägi
7699 pärimus: mägi Pärnumaa Saarde Rauliste Saarde vald Mollimägi; Molli mägi; Teomägi; Sõjamägi
7700 tee Pärnumaa Saarde Rauliste Saarde vald
7701 asulakoht Pärnumaa Saarde Jäärja Saarde vald
7702 maahaudkalmistu Pärnumaa Saarde Jäärja Saarde vald Kalmude mägi; Sossemägi; Sossemetsa mägi; Kalmeti mägi; Kalmede mägi
7703 maahaudkalmistu Pärnumaa Saarde Väljaküla Saarde vald
7706 maahaudkalmistu Pärnumaa Saarde Kärsu Saarde vald
7707 maahaudkalmistu Pärnumaa Saarde Kärsu Saarde vald
7708 maahaudkalmistu Pärnumaa Saarde Suitsu Saarde vald
7709 pelgupaik Pärnumaa Saarde Kivilaane/Kutja Saarde vald Karumulla mägi
7711 tee Pärnumaa Saarde Tõlla Saarde vald Rootsi sõjatee
7713 püha: mägi Pärnumaa Häädemeeste Rannametsa Häädemeeste vald Tõotusemägi; Kantsimägi
7715 maahaudkalmistu Pärnumaa Häädemeeste Muhu Häädemeeste vald Veskimägi; Keldrimägi
7716 maahaudkalmistu Pärnumaa Häädemeeste Rautsika Häädemeeste vald
7720 pärimus: mägi Pärnumaa Häädemeeste Rannametsa Häädemeeste vald Vargamägi; Röövlimägi
7721 pärimus: koht Pärnumaa Häädemeeste Rannametsa Häädemeeste vald Varsalohk
7725 pärimus: kivi Pärnumaa Saarde Ikla Häädemeeste vald Isa kivi
7738 tee Pärnumaa Saarde Teaste; Kiusumetsa; Metsa; Heinaste Häädemeeste vald
7746 tee Pärnumaa Häädemeeste Kiusumetsa; Krundi/Treimani (Dreimani) Häädemeeste vald
7751 tee Pärnumaa Saarde Kilingi-Nõmme; Väljaküla; Suitsuküla; Jutuse (Arriküla); Metsküla; Hundimaa; Viljandi Saarde vald Rootsi tee; Sõjatee
7752 jäljekivi Pärnumaa Häädemeeste Arumetsa Häädemeeste vald
7753 pärimus: mägi Pärnumaa Häädemeeste Treimani (Dreimani) Häädemeeste vald Vargamägi
7754 tee Pärnumaa Häädemeeste Rannametsa Häädemeeste vald
7758 pärimus: puu Pärnumaa Saarde Kilingi-Nõmme Saarde vald Kaarel XII mänd; Rootsi kuninga mänd
7761 tee Pärnumaa Saarde Rauliste; Räisa Saarde vald Kirikutee
7762 tee Pärnumaa Saarde Rauliste; Kõrgessaare Saarde vald
7815 püha: puu Pärnumaa Saarde Kärsu Saarde vald
7818 pärimus: mägi Pärnumaa Saarde Kanaküla Saarde vald Saunamägi
7820 tee Pärnumaa Saarde Kalda; Matsita; Peedu Saarde vald Rootsi tee
7824 tee Pärnumaa Saarde Pärnu; Kikepera; Väikseküla; Halliste; Seru; Suure-Kõpu; Metsküla; Viljandi Saarde vald Sõjatee; Rootsi kuninga tee
7840 pärimus: koht Pärnumaa Saarde Voltveti Saarde vald Kullamägi
7849 püha: locus Pärnumaa Saarde Kõrgesaare (Reinu) Saarde vald Õnne vakk; Nõia kott
7866 pärimus: kivi Pärnumaa Saarde Oissaare/Mölke Saarde vald
7868 püha: allikas Pärnumaa Saarde Allikukivi Saarde vald Allikukivi allikas; Kärsu allikas; Allikukivi hallik; Kärsu allik; Voltveti allikas
7875 tee Pärnumaa Saarde Räägu; Tuski; Jäärja; Kiisa; Aloja Mulgi vald Sõja tee; Sõjatee
7876 tee Pärnumaa Saarde Jäärja; Laatre Saarde vald Sõjatee
7890 jäljekivi Pärnumaa Saarde Väikseküla Saarde vald
7891 tee Pärnumaa Saarde Kalita; Jäärja Saarde vald Orjatee
7895 tee Pärnumaa Saarde Kärsu; Väljaküla Saarde vald Kuninga tee
7897 tee Pärnumaa Saarde Väljaküla Saarde vald
7899 tee Pärnumaa Saarde Kõrgessaare; Urissaare; Penu (?) Saarde vald
7900 jäljekivi Pärnumaa Saarde Pihke Saarde vald
8194 asulakoht Pärnumaa Pärnu Altküla/Tammiste Tori vald
8203 tee Pärnumaa Pärnu Uulu Häädemeeste vald Sõjatee